en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Bí páirteach i gceiliúradh Lá Eorpach na dTeangacha!

Is tionscnamh de chuid na Comhairle Eorpaí i Strasbourg é Lá Eorpach na dTeangacha. Ceiliúrtar é ar an 26 Meán Fómhair gach bliain ó 2001.

Eolas faoin Lá

Cad is Lá Eorpach na dTeangacha ann?
• Cén fáth a cheiliúrtar Lá Eorpach na dTeangacha?

Bí páirteach

Cé a ghlacfaidh páirt?
Conas a ghlacfar páirt?

Eolas teanga & spraoi


Find out more...

Imeachtaí LET


Find out more...

Muinteoirí

Materials for
the Day.
Find out
more...

Déan féinmheasúnú ar do scileanna teanga

Find out more...

Language Trivia

Find out more...

Tráth na gCeist faoi Theangacha


Find out more...

Sign Language Game

Find out more...

Chun an lá a cheiliúradh cuirtear imeachtaí gníomhaíochtaí do pháistí le páistí, cláir teilifíse agus raidió, ranganna teanga agus comhdhálacha. Tugtar cead a gcos d’údaráis náisiúnta agus do na comhpháirtithe éagsúla chun gníomhaíochtaí a eagrú. Iarrann an Chomhairle Eorpach ar na tíortha rannpháirteacha "Teagmhálaithe Baile" a ainmniú chun go ndéanfaidh siad comhordú ag an leibhéal náisiúnta ar na himeachtaí a eagraítear don lá i ngach tír.

Statement from Council of Europe Secretary General, Thorbjørn Jagland

 “This year's European Day of Languages celebrates innovation in language learning and teaching.  This provides us with the perfect opportunity to highlight the huge value of Europe's cultural diversity. Europe's nations are always at their strongest and most prosperous when we are open and outward-facing, willing to embrace other ways of life, and when we welcome those who can contribute to our societies. By pausing to celebrate the dozens of languages spoken across our communities we can send a powerful message: that Europe is a truly multilingual place where all backgrounds are welcome and where everyone can have an equal voice. Hundreds of events have been organised by schools, universities and cultural establishments to mark the day. I would like to send my best wishes to all those taking part."

2017's 'most innovative event' is “Let's promote diversity – the European Day of Languages” from Poland! The event received 1702 votes and was organised by Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach. Congratulations to the winners!

See the events which received the most votes in 2017! 

EDL gallery

Add your photo to the gallery

If you wish to add an image of your event to the gallery please find your event in the events database, edit it by clicking onto the link on the events page and upload your image(s).

  


Participate in the OFFICIAL 2018 T-SHIRT CONTEST  ! view details

Order your 2017 European day of Languages T-SHIRT  ! view details

Spreagtar 800 milliún Eorpach a bhfuil ionadaíocht acu i 47 mballstát de chuid na Comhairle Eorpaí le tuilleadh teangacha a fhoghlaim, is cuma cén aois iad agus is cuma an ar scoil nó lasmuigh di. Is deimhin leis an gComhairle Eorpach go gcuireann éagsúlacht teanga tuiscint idirchultúrtha chun cinn agus gur cuid thábhachtach d’oidhreacht shaibhir chultúrtha na hEorpa í. Dá bhrí tá ilteangachas á chur chun cinn ag an gComhairle fud fad na hEorpa.