Bí páirteach i gceiliúradh Lá Eorpach na dTeangacha!2024: Languages for Peace

Spreagtar 700 milliún Eorpach a bhfuil ionadaíocht acu i 46 mballstát de chuid na Comhairle Eorpaí le tuilleadh teangacha a fhoghlaim, is cuma cén aois iad agus is cuma an ar scoil nó lasmuigh di. Is deimhin leis an gComhairle Eorpach go gcuireann éagsúlacht teanga tuiscint idirchultúrtha chun cinn agus gur cuid thábhachtach d’oidhreacht shaibhir chultúrtha na hEorpa í. Dá bhrí tá ilteangachas á chur chun cinn ag an gComhairle fud fad na hEorpa.
Is tionscnamh de chuid na Comhairle Eorpaí i Strasbourg é Lá Eorpach na dTeangacha. Ceiliúrtar é ar an 26 Meán Fómhair gach bliain ó 2001.

Gníomhaíochtaí 

 

 Tionscnamh 2024 
Languages for peace

Create a poster illustrating the theme of ‘Languages for Peace'. This can use symbols, quotes and artwork to convey messages of unity and understanding across different languages and actively contribute to the use of languages as a vehicle for reaching across linguistic and cultural divides. Send us a photo or pdf of the poster you produce to be showcased on the EDL website. There will be prizes for the top 5 most creative entries and up to 30 of the posters will proudly be displayed at the premises of the European Centre for Modern Languages!

Téigh chuig leathanach gréasáin

Tionscnamh 2024: Languages for peace

Create a poster illustrating the theme of ‘Languages for Peace'. This can use symbols, quotes and artwork to convey messages of unity and understanding across different languages and actively contribute to the use of languages as a vehicle for reaching across linguistic and cultural divides. Send us a photo or pdf of the poster you produce to be showcased on the EDL website. There will be prizes for the top 5 most creative entries and up to 30 of the posters will proudly be displayed at the premises of the European Centre for Modern Languages!

 Tionscnamh 2024 
Most difficult letter/word/phrase to pronounce!

For example, the letter 'Ř' (a ‘raised alveolar non-sonorant trill’!) from Czech is reputed to be one of the most difficult letters to pronounce in the world – except (of course) if you are Czech! Can you come up with something just as difficult to pronounce or even more so – either in your own language or in the one you are learning? If so, send us a short video illustrating this challenging piece of oral dexterity and why it is challenging! We will select a winner of Europe's most difficult utterances to then be featured on the EDL website.

Téigh chuig leathanach gréasáin

Tionscnamh: Most difficult letter/word/phrase to pronounce!

For example, the letter 'Ř' (a ‘raised alveolar non-sonorant trill’!) from Czech is reputed to be one of the most difficult letters to pronounce in the world – except (of course) if you are Czech! Can you come up with something just as difficult to pronounce or even more so – either in your own language or in the one you are learning? If so, send us a short video illustrating this challenging piece of oral dexterity and why it is challenging! We will select a winner of Europe's most difficult utterances to then be featured on the EDL website.

Pobalbhreith: What is the best advice you can give someone starting to learn a language?

Téigh chuig leathanach gréasáin

Pobalbhreith: What is the best advice you can give someone starting to learn a language?

Integrating at least some of the approaches below can help a learner to become better equipped to achieve fluency and also to enjoy their language learning journey! But which ones would you most recommend? Or can you suggest others that are equally or even more important?
Roghnaigh 3 cinn ar a mhéid
 
Other
 

Comórtas T-léine LET

Seol chugainn do phlean deartha/íomhá/ghrafaic agus d’fhéadfá d’íomhá a beith ar T-léine oifigiúil LET! 
Tuilleadh eolais

New in 2024 

New in 2024 

Focal na bliana

Gach bliain, glacann tíortha ar fud na hEorpa páirt sa traidisiún "focal na bliana" a roghnú. Seo iad na focail ón mbliain roimhe!

Téigh chuig leathanach gréasáin

Focal na bliana

Gach bliain, glacann tíortha ar fud na hEorpa páirt sa traidisiún "focal na bliana" a roghnú. Is é atá i gceist leis an gcleachtas seo ná focal nó frása amháin a roghnú a léiríonn treochtaí agus imeachtaí sóisialta, cultúrtha, nó polaitiúla na bliana. Feidhmíonn focal na bliana mar léiriú siombalach ar an gcomhfhios agus téamaí atá i réim i sochaí. Léiríonn sé an Zeitgeist agus déantar léiriú de na heispéiris, na hábhair imní, agus na mianta a chomhroinnimid.

Nua: An chéad turas eile ag Lara - trí Theangacha Réigiúnacha agus Mionlaigh na hEorpa

Cuireann Lara tús le haistear nua teanga - Sa chaibidil seo dá haistear, taiscéalann Lara saol iontach na dteangacha réigiúnacha agus mionlaigh agus, toisc go bhfuil sí fiosrach, aimsíonn sí go leor seoda teanga dar ndóigh!

Téigh chuig leathanach gréasáin

Language tree poster

Cá bhfuil mé?

Taispeánfar 20 íomhá randamach duit ó gach cearn den Eoraip. An féidir leat a fháil amach, cá háit ar tógadh na híomhánna sin? Bain úsáid as do scileanna teanga agus an ghloine formhéadúcháin fhíorúil chun leideanna sa phictiúr a aimsiú. Go n-éirí leat!

Send us your own pictures for this game here!

Cá bhfuil mé?


Taispeánfar 20 íomhá randamach duit ó gach cearn den Eoraip. An féidir leat a fháil amach, cá háit ar tógadh na híomhánna sin? Bain úsáid as do scileanna teanga agus an ghloine formhéadúcháin fhíorúil chun leideanna sa phictiúr a aimsiú. Go n-éirí leat!

Agus: Cuir d'íomhánna féin leis an gcluiche!

Téigh chuig leathanach gréasáin

Bácáil císte!

Do chomóradh 20 bliain Lá Eorpach na dTeangacha d'iarramar oraibh bhur n-oidis císte breithlá is fearr a chur chugainn. Tá 20 oideas iontach roghnaithe againn anois agus iad curtha isteach i leabhrán ildaite.

Déan ceiliúradh linn trí cheann de na cistí breithlá fíor-Eorpacha seo a bhácáil!

Íoslódáil an leabhar


Sleachta cáiliúla

Tá cur amach againn ar fad ar shleachta ó dhaoine mór-le-rá inár dteangacha agus inár gcultúir féin - ach cé mhéad díobh atá ar eolas againn ó áiteanna eile i dteangacha éagsúla? Seo chugat seans eolas a fháil ar an eagna, ar na fírinní (nó ar na leathfhírinní!), ar an gcruthaitheacht, ar an ngreann agus uaireanta ar an soiniciúlacht ó réimse cultúr agus teangacha agus ar na cúinsí a spreag iad. Cén ceann is fearr leat? Bheadh áthas orainn dá gcuirfeá cuid de do chuid féin leis freisin!

Sleachta cáiliúla

Tá cur amach againn ar fad ar shleachta ó dhaoine mór-le-rá inár dteangacha agus inár gcultúir féin - ach cé mhéad díobh atá ar eolas againn ó áiteanna eile i dteangacha éagsúla? Seo chugat seans eolas a fháil ar an eagna, ar na fírinní (nó ar na leathfhírinní!), ar an gcruthaitheacht, ar an ngreann agus uaireanta ar an soiniciúlacht ó réimse cultúr agus teangacha agus ar na cúinsí a spreag iad. Cén ceann is fearr leat? Bheadh áthas orainn dá gcuirfeá cuid de do chuid féin leis freisin!
Sliocht an lae::

Što ne boli – to nije život, što ne prolazi – to nije sreća. What doesn't hurt - is not life; what doesn't pass - is not happiness.

By Ivo Andrić, Yugoslav author and diplomat, who won the Nobel Prize in Literature in 1961.


Téigh chuig leathanach gréasáin

An t-aon leabhar grinnscéalta ilteangach amháin dá bhfuil ann

Cé mhéad teanga is féidir leat gáire a bhaint as duine iontu? Tar éis dianphróiseas roghnúcháin (lena mbaineann giúiré daoine nach éasca iad a shásamh!) 'is ábhar bróid dúinn' torthaí an tionscnaimh 2022 seo a chur i láthair. As an mbreis is 700 grinnscéal a cuireadh isteach (níl gach ceann oiriúnach le haghaidh a fhoilsithe!) tá ár seacht ndícheall déanta againn chun ‘créme de la crème’ an ghrinn ilteangaigh a roghnú.

Íoslódáil

Do lucht leanúna na ngrinnscéalta ‘pléascóg na Nollag' – tá sé éigeantach... Tá fáilte ó chroí romhat leanúint ar aghaidh ag cur grinnscéalta nua níos taitneamhaí fós isteach le gné ilteangach do Imleabhar 2...! View page


Myth or fact?

1. My mother tongue is all I need.

Myth   Fact
Skip

2. I’m not bilingual/multilingual. I can only speak one language.

Myth   Fact
Skip

3. Most people in the world use more than one language.

Myth   Fact
Skip

4. English is the only language children need.

Myth   Fact
Skip

5. Children get confused if they learn more than one language at the same time.

Myth   Fact
Skip

6. I can’t help a child to learn or use a language I don’t know (well enough) myself.

Myth   Fact
Skip

7. If learners don’t know the language of schooling, they’ll learn it best by being exposed to that language only - and by using that language only.

Myth   Fact
Skip

8. Continued use of the home language(s) will interfere with children’s learning of the language of schooling.

Myth   Fact
Skip

9. My job is to teach X as a foreign language and not to deal with other languages in my classroom.

Myth   Fact


Cén teanga atá i gceist?

Tá an scéal seo ar eolas againn go léir: cloiseann tú beirt ag caint i dteanga iasachta agus tú ar an mbus, i gcaifé nó ar an tsráid agus ní fheadar cén teanga atá i gceist. Déanaimis roinnt oiliúna agus an chéad uair eile a tharlóidh sé seo aithneoidh tú go héasca an teanga atá á labhairt!

Téigh chuig leathanach gréasáinAn dúshlán teanga LET


Spreagann na 51 tascanna atá sa lámhleabhar foghlaimeoirí le dúshlán a thabhairt dóibh féin agus leas a bhaint as na deiseanna atá ar fáil chun níos mó a fhoghlaim faoi theangacha lasmuigh de chomhthéacs an tseomra ranga. Tuilleadh eolais a fháil

Ceisteanna faoi theangacha nár chuir tú riamh faoi dhlúthscrúdú

Tá sraith ghearrfhíseáin déanta againn le haghaidh Lá Eorpach na dTeangacha i mbliana a dhíríonn ar cheisteanna faoi theangacha nár chuir tú riamh faoi dhlúthscrúdú. Soláthraítear freagraí ó shaineolaithe ó raon cúlraí agus speisialtóireachtaí.
As the title suggests, the questions are ones that we might not wish to ask in front of an audience but, in fact, highlight important issues and address some popular misconceptions about languages and language learning. Do you have a question you would like to ask an expert?

To see subtitles on the videos, please activate this feature by clicking on ‘subtitles’ in the YouTube menu below the video. To change languages, click on the gear wheel and select subtitles>’automatically translate’ and select the desired language (the machine translation is provided by YouTube).

Ceisteanna faoi theangacha nár chuir tú riamh faoi dhlúthscrúdú

Tá sraith ghearrfhíseáin déanta againn le haghaidh Lá Eorpach na dTeangacha i mbliana a dhíríonn ar cheisteanna faoi theangacha nár chuir tú riamh faoi dhlúthscrúdú. Soláthraítear freagraí ó shaineolaithe ó raon cúlraí agus speisialtóireachtaí.

Téigh chuig leathanach gréasáin

Is féidir leat teangacha a fhoghlaim freisin!


Íoslódáil an bróisiúr!

An bleachtaire teanga tú?

An féidir leat na teangacha go léir atá á dtaispeáint sa chluiche a aithint?

An bleachtaire teanga tú?

An féidir leat na teangacha go léir atá á dtaispeáint sa chluiche a aithint?

Téigh chuig leathanach gréasáin

Cluiche éirimiúlachta: aibítir Ghréagach

Cé chomh tapa agus is féidir leat an dúshlán seo a chríochnú?Téigh chuig leathanach gréasáin

Aip dhúshláin teanga an ghníomhaire rúnda 2023  2023 

The app has been updated with a new ‘language detective’ challenge in 2023. Can you succeed where others have stumbled? The app has been updated with a new ‘language detective’ challenge in 2023. Can you succeed where others have stumbled?

Aip dhúshláin teanga an ghníomhaire rúnda 2023  2023 

Nuashonraíodh an aip le dúshlán nua don ‘bhleachtaire teanga’ in 2023. An n-éireoidh leat áit nár éirigh le daoine eile?
Téigh chuig leathanach gréasáin


Imeachtaí nua

26/9/2024 - 26/9/2024
RS
Miloje Ciplic Primary School
22/9/2024 - 27/9/2024
FR
Lycée Saint Michel
16/9/2024 - 28/6/2024
RS
Ivo Andric Primary School
15/9/2024 - 20/9/2024
CZ
ZŠ Hornická, Hlučín
26/9/2024 -
RS
Osnovna skola "Sveta Mihajlovic"
26/9/2024 - 26/6/2024
NL
Online event

Féach ar na himeachtaí go léir

20 smaointe le haghaidh Lá Eorpach na dTeangacha i mbliana

Téigh chuig leathanach gréasáin

20 smaointe le haghaidh Lá Eorpach na dTeangacha i mbliana

Struggling to find ideas for an event for this year’s European Day of Languages? It can be challenging to organise events that are fun, inclusive, have an educational element and motivate a large number of people. Below are a few ideas to get your creative thoughts flowing, most of which are based on the principle of “starting small to go big”! 20 ideas for activities that can be carried in celebration of this year's EDL.
 
Staitisticí le haghaidh 2024 

29
imeacht

12
tír

6831
rannpháirtí

 

 Tuilleadh eolais

Uirlis teanga teicneolaíochta na seachtaine

Wheel Decide (Online spinner tool)

A free online spinner tool that allows you to create your own digital wheels. Educators can use it to pick a random student in class to answer a question or participate in a classroom activity, to spi... view details

View all tools
An raibh a fhios agat...

...go mbíonn Lá Eorpach na dTeangacha á thacú agus á chomhordú ag Lárionad Eorpach um Nuatheangacha de chuid Comhairle na hEorpa? Is í Comhairle na hEorpa an phríomheagraíocht a phléann le cearta an duine ar an mór-roinn. Tá 46 mballstát aici, lena n-áirítear gach mballstát den Aontais Eorpaigh.


 

ÍoslódálachaFéach ar an leathanach

Liosta na dteagmhálaithe náisiúntaFéach ar an leathanach


Déan féinmheasúnú ar do scileanna teanga

Úsáidtear ‘uirlis fhéinmheastóireachta scileanna teangacha’ chun do leibhéal inniúlachta sna teangacha atá ar eolas agat a mheas de réir sé leibhéal tagartha a bhfuil cur síos orthu i nGnáthchreat Thagartha Eorpach na dTeangacha.

Tosaigh anois!