Evaluer dine egne språkferdigheterI retur får dere flott og informativ grafikk om språkferdigheter!
 
Med spillet “Self-evaluate your language skills“ kan du finne ut hvor godt du behersker språkene du kan, i henhold til seks referansenivåer definert innenfor den felles europeiske referanserammen for språk (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). Referanseskalaen, som er utviklet innenfor Europarådets CEFR i 2001, er anerkjent som en europeisk standard for å rangere den enkeltes språkferdigheter og er i omfattende bruk i nasjonale språkutdanningssystemer, i forbindelse med sertifisering og av arbeidsgivere.

Når du svarer på spørsmålene i applikasjonen, må du huske at dette er en selvevalueringsprosedyre – resultatene gjenspeiler bare en del av ferdighetene dine – og at det er et spill! Det er bare du selv som vet hva du er i stand til å gjøre med språkene du kan.

Hvis du vil vite mer om CEFR, kan du besøke nettstedet nedenfor.

 

Til nettredaktører: Vil dere legge til dette flash-spillet på nettstedet deres? Det ville vi sette stor pris på. Send oss en e-post på information(at)ecml.at med den nøyaktige URL-en til nettstedet der spillet skal ligge. Alt vi krever av dere, er at dere legger inn en merknad om opphavsrett.
 
<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/NO/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

Språkfakta
Language trivia
Ofte stilte spørsmål om tegnspråk
Evaluer dine egne språkferdigheter
Språkskatter
Talk to me!
Animal sounds
Språkquiz
Unique words
Celebrities speaking languages
Hallo!
Palindromes
Same word - different meaning
Minnespill
Longest word
Tongue twisters
Idioms of the world
Send a card
Sign language
game