Bli med og feir Den europeiske språkdagen!2024: Languages for Peace

Europeere i hele Europa, til sammen 700 millioner i Europarådets 46 medlemsland, oppfordres til å lære seg flere språk, uavhengig av alder og uavhengig om de er under utdanning eller ikke. Europarådet er overbevist om at språklig mangfold ikke bare bidrar til økt interkulturell forståelse, men også er en viktig del av kontinentets rike kulturarv, og derfor fremmer rådet flerspråklighet i hele Europa.
På initiativ fra Europarådet i Strasbourg har Den europeiske språkdagen vært markert 26. september hvert år helt siden 2001.

Aktivitetar

 

 Initiativ 2024 
Languages for peace

Create a poster illustrating the theme of ‘Languages for Peace'. This can use symbols, quotes and artwork to convey messages of unity and understanding across different languages and actively contribute to the use of languages as a vehicle for reaching across linguistic and cultural divides. Send us a photo or pdf of the poster you produce to be showcased on the EDL website. There will be prizes for the top 5 most creative entries and up to 30 of the posters will proudly decorate the European Centre for Modern Languages!

 Initiativ 2024 
Most difficult letter/word/phrase to pronounce!

For example, the letter 'Ř' (a ‘raised alveolar non-sonorant trill’!) from Czech is reputed to be one of the most difficult letters to pronounce in the world – except (of course) if you are Czech! Can you come up with something just as difficult to pronounce or even more so – either in your own language or in the one you are learning? If so, send us a short video illustrating this challenging piece of oral dexterity and why it is challenging! We will select a winner of Europe's most difficult utterances to then be featured on the EDL website.

T-skjortekonkurranse til Den europeiske språkdagen, EDL


Send oss design/bilete/grafikk og få layouten din på den offisielle EDL-T-skjortaFinne ut mer.
 
2023's 'most innovative event' is
Message in a Bottle

The event received 480+ votes and was organised by Departamento Curricular de Línguas, Alcobaça, Portugal.

Congratulations to the winners!

We were greatly impressed by the creativity and great effort which went into organising the events submitted and would like to thank all organisers of EDL events in 2023.

New in 2024 

New in 2024 

Word of the year

Every year, countries throughout Europe participate in the tradition of selecting a "word of the year." Here are the words from the previous year!

Sjå sida

Word of the year

Every year, countries throughout Europe participate in the tradition of selecting a "word of the year." This practice involves choosing a single word or phrase that reflects the social, cultural, or political trends and events of the year. The word of the year serves as a symbolic representation of the collective consciousness and prevailing themes within a society. It captures the zeitgeist and becomes a reflection of the shared experiences, concerns, and aspirations of the people.

New: Lara’s next journey - through Europe’s Regional and Minority Languages

Lara sets off on a new language journey - On this chapter of her journey, Lara explores the fascinating world of regional and minority languages and, being inquisitive, she, of course, uncovers many linguistic treasures!

Sjå sida

New language tree poster!


Kvar er eg?

Du får sjå 20 tilfeldige bilete frå heile Europa. Kan du finne ut kvar dei er tekne? Bruk språkferdigheitene dine og det virtuelle forstørringsglaset for å finne hint på biletet. Lykke til!

Send oss dine eigne bilete til spelet her!

Kvar er eg?


Du får sjå 20 tilfeldige bilete frå heile Europa. Kan du finne ut kvar dei er tekne? Bruk språkferdigheitene dine og det virtuelle forstørringsglaset for å finne hint på biletet. Lykke til!

Og: Legg til dine eigne bilete i spelet!

Sjå sida

Bak ei kake!

Til 20-årsjubileet for Den europeiske språkdagen bad vi dykk om å sende oss dei beste bursdagskakeoppskriftene dykkar. No har vi valt ut 20 fantastiske oppskrifter og laga eit fargerikt hefte av dei.

Feir med oss ved å bake ei av desse heileuropeiske bursdagskakene!

Last ned boka


Famous quotes

Vi er alle kjende med sitat frå berømte personar på vårt eige språk og frå vår eigen kultur – men kor mange kjenner vi frå andre stader og på andre språk? Her er nokre som seier litt om visdommen, sanningane (eller halvsanningane!), kreativiteten og humoren – og somme tider den reine kynismen – som ligg i mange kulturar og språk, og du får vite kvar sitata stammar frå. Har du ein favoritt? Fint om du vil bidra med nokre av dine eigne!

Famous quotes

Vi er alle kjende med sitat frå berømte personar på vårt eige språk og frå vår eigen kultur – men kor mange kjenner vi frå andre stader og på andre språk? Her er nokre som seier litt om visdommen, sanningane (eller halvsanningane!), kreativiteten og humoren – og somme tider den reine kynismen – som ligg i mange kulturar og språk, og du får vite kvar sitata stammar frå. Har du ein favoritt? Fint om du vil bidra med nokre av dine eigne!
Dagens sitat:

Penge ødelægger næsten alt – og manglen på penge resten. Money ruins almost everything - and the lack of money the rest.

By Hans Bendix


Sjå sida

The funniest one and only multilingual joke book

In how many languages can you make someone laugh? Following an extremely strict selection process (involving a jury of individuals who aren’t easy to please!) we ‘proudly’ present the results of this 2022 initiative. From the over 700 jokes that were submitted (not all of them publishable!) we have painstakingly whittled this down to the ‘crème de la crème’ of multilingual humour. 

Download

For fans of ‘Christmas cracker’ jokes – this is a must... You are most welcome to continue to submit new and even funnier jokes with a multilingual element for Volume 2...! View page


Myte eller fakta?

1. My mother tongue is all I need.

Myte   Fakta
Hopp over

2. I’m not bilingual/multilingual. I can only speak one language.

Myte   Fakta
Hopp over

3. Most people in the world use more than one language.

Myte   Fakta
Hopp over

4. English is the only language children need.

Myte   Fakta
Hopp over

5. Children get confused if they learn more than one language at the same time.

Myte   Fakta
Hopp over

6. I can’t help a child to learn or use a language I don’t know (well enough) myself.

Myte   Fakta
Hopp over

7. If learners don’t know the language of schooling, they’ll learn it best by being exposed to that language only - and by using that language only.

Myte   Fakta
Hopp over

8. Continued use of the home language(s) will interfere with children’s learning of the language of schooling.

Myte   Fakta
Hopp over

9. My job is to teach X as a foreign language and not to deal with other languages in my classroom.

Myte   Fakta


Hvilket språk er det?

Vi har alle vært i en situasjon der vi hører to mennesker snakke sammen på et fremmed språk, på en buss, en kafé eller ute på gaten, og vi lurer på hvilket språk det er. La oss øve litt her, så vil du lett gjenkjenne språket neste gang det skjer.
 
View page

 
EDLs språkutfordring

  
De 51 utfordringene i håndboken oppmuntrer den som lærer språk, til å bevege seg litt ut av komfortsonen og benytte de utallige mulighetene som finnes til å øve på eller lære mer om et språk utenfor undervisningssituasjonen. Fine ut mer

Språkspørsmål du aldri har tort å stille

Til Den europeiske språkdagen i år har vi produsert ein serie korte videoklipp med vekt på «Språkspørsmål du aldri har tort å stille», der ekspertar frå mange ulike bakgrunnar og spesialfelt svarer.
Som overskrifta antydar, er dette spørsmål vi kanskje ikkje lyst til å stille i ei forsamling. Men dei løftar fram viktige tema og tek for seg nokre utbreidde feiloppfatningar om språk og språklæring.
Har du noko du vil spørje ein ekspert om?

For å få videoane teksta klikkar du på «Teksting» i YouTube-menyen under videoen. For å byte språk klikkar du på tannhjulet og vel «Teksting» -> «Omset automatisk», og vel språket du vil ha (maskinomsetjinga blir levert av YouTube).

Språkspørsmål du aldri har tort å stille

Til Den europeiske språkdagen i år har vi produsert ein serie korte videoklipp med vekt på «Språkspørsmål du aldri har tort å stille», der ekspertar frå mange ulike bakgrunnar og spesialfelt svarer.

Sjå sida

Du òg kan lære språk!


Last ned brosjyren!

Are you a language detective?

Can you recognise all the languages being displayed in the game?

Are you a language detective?

Can you recognise all the languages being displayed in the game?

Sjå sida

Brain game: Greek alphabet

How fast can you complete this challenge?Sjå sida

Den hemmelege agentens språkutfordringar app  2023 

Du kan konkurrere med venner om å løyse utfordringar, finne fram til land og språk og svare på kvissar. Utfordringane varierer frå dei lette, til dømes «tel frå 1 til 10 på tre ulike språk på eitt minutt», til dei litt meir krevjande, som «skriv teksten til ein song/rap på eit framandspråk saman med ein venn». Du kan konkurrere med venner om å løyse utfordringar, finne fram til land og språk og svare på kvissar. Utfordringane varierer frå dei lette, til dømes «tel frå 1 til 10 på tre ulike språk på eitt minutt», til dei litt meir krevjande, som «skriv teksten til ein song/rap på eit framandspråk saman med ein venn».

Den hemmelege agentens språkutfordringar app  2023 

Dei mange utfordringane og kvissane i denne appen skal inspirere elevane – framtidas internasjonale agentar – til å praktisere eller lære meir om eit språk utanfor klasseromssituasjonen. Ved å gå gjennom ei rekkje nivå kan du avansere frå underordna agent under opplæring til hemmeleg toppagent.
Sjå sida


Siste nytt

26/9/2024 - 26/9/2024
www
26/9/2024 - 26/9/2024
SE
Swedish Council for Higher Education / Universitets- och högskolerådet (UHR)
1/4/2024 -
www
1/4/2024 -
www
11/2/2024 - 12/5/2024
HR
Ekonomska škola Požega

View all events

20 idear til Den europeiske språkdagen i år

Sjå sida

20 idear til Den europeiske språkdagen i år

Struggling to find ideas for an event for this year’s European Day of Languages? It can be challenging to organise events that are fun, inclusive, have an educational element and motivate a large number of people. Below are a few ideas to get your creative thoughts flowing, most of which are based on the principle of “starting small to go big”! 20 ideas for activities that can be carried in celebration of this year's EDL.
 
STATISTIKK FOR 2024 

9
Hendingar

5
Land

1865
Deltakarar

 

  Meir...

ICT language tool of the week

G Suite (AKA Google Apps) (Google’s office suite)

The G Suite tools, also known as Google Apps, help their users complete their tasks with a variety of different features. Users can create a Gmail account through which they can exchange emails with t... view details

View all tools
Visste du at...

Den europeiske språkdagen er støtta og samordna av Europeisk senter for moderne språk under Europarådet? Europarådet er den ledende menneskerettighetsorganisasjonen på det europeiske kontinentet. Rådet omfatter 46 medlemsland, inkludert alle medlemmer av Den europeiske union.


 

HendingarSjå sida

MaterialeSjå sida

NedlastingarSjå sida

Din nasjonale stafettSjå sida


Evaluer språkferdigheitene dine

TVerktøyet «Evaluer språkferdigheitene dine» hjelper deg å vurdere meistringsnivået ditt på språka du kan, ut frå seks referansenivå som er beskrivne i Felles europeisk rammeverk for språk (CEFR).

Start no!