Bli med og feir Den europeiske språkdagen!Europeere i hele Europa, til sammen 700 millioner i Europarådets 46 medlemsland, oppfordres til å lære seg flere språk, uavhengig av alder og uavhengig om de er under utdanning eller ikke. Europarådet er overbevist om at språklig mangfold ikke bare bidrar til økt interkulturell forståelse, men også er en viktig del av kontinentets rike kulturarv, og derfor fremmer rådet flerspråklighet i hele Europa.
På initiativ fra Europarådet i Strasbourg har Den europeiske språkdagen vært markert 26. september hvert år helt siden 2001.
Statement from Marija Pejčinović Burić, Secretary General of the Council of Europe, on the occasion of the European Day of Languages 2023
"The European Day of Languages reminds us that learning a language is a step towards openness and respect for other cultures."
 

Aktivitetar

Languages in my classroom/school

How many languages are spoken in your classroom or school? For this challenge we are inviting you to create a poster showcasing all the languages present in your learning environment.

 Initiativ 
Languages in my classroom/school

How many languages are spoken in your classroom or school? For this challenge we are inviting you to create a poster showcasing all the languages present in your learning environment.

Sjå sida
All 1900 posters are online now!

The beauty of languages

Every language harbours intriguing expressions, often accompanied by interesting or amusing anecdotes related to their usage. These reflect the unique charm and elegance of a language. Can you come up with an expression that you love – either from your native language or one you're learning— and provide the backstory or anecdote that explains its meaning?

 Initiativ 
The beauty of languages

Every language harbours intriguing expressions, often accompanied by interesting or amusing anecdotes related to their usage. These reflect the unique charm and elegance of a language. Can you come up with an expression that you love – either from your native language or one you're learning— and provide the backstory or anecdote that explains its meaning?

Sjå sida

Poll: Impact of Artificial Intelligence (AI) on the future of language learning

Which of the following first come to mind when you think of AI in relation to language learning?

Sjå sida

Poll: Impact of Artificial Intelligence (AI) on the future of language learning

Which of the following first come to mind when you think of AI in relation to language learning?
(Choose a maximum of 3)
 
Other
 

Poll: Impact of Artificial Intelligence (AI) on the future of language learning

 
2023's 'most innovative event' is
Message in a Bottle

The event received 480+ votes and was organised by Departamento Curricular de Línguas, Alcobaça, Portugal.

Congratulations to the winners!

We were greatly impressed by the creativity and great effort which went into organising the events submitted and would like to thank all organisers of EDL events in 2023.

T-skjortekonkurranse til Den europeiske språkdagen, EDL


Send oss design/bilete/grafikk og få layouten din på den offisielle EDL-T-skjortaFinne ut mer.

New in 2023 

New in 2023 

New: Lara’s next journey - through Europe’s Regional and Minority Languages

Lara sets off on a new language journey - On this chapter of her journey, Lara explores the fascinating world of regional and minority languages and, being inquisitive, she, of course, uncovers many linguistic treasures!

Sjå sida

The funniest one and only multilingual joke book

In how many languages can you make someone laugh? Following an extremely strict selection process (involving a jury of individuals who aren’t easy to please!) we ‘proudly’ present the results of this 2022 initiative. From the over 700 jokes that were submitted (not all of them publishable!) we have painstakingly whittled this down to the ‘crème de la crème’ of multilingual humour. 

Download

For fans of ‘Christmas cracker’ jokes – this is a must... You are most welcome to continue to submit new and even funnier jokes with a multilingual element for Volume 2...! View page


Plakat «20  andre ting frå språkverda som du kanskje ikkje visste»

Are you a language detective?

Can you recognise all the languages being displayed in the game?

Are you a language detective?

Can you recognise all the languages being displayed in the game?

Sjå sida

Word of the year

Every year, countries throughout Europe participate in the tradition of selecting a "word of the year." Here are the words from the previous year!

Sjå sida

Word of the year

Every year, countries throughout Europe participate in the tradition of selecting a "word of the year." This practice involves choosing a single word or phrase that reflects the social, cultural, or political trends and events of the year. The word of the year serves as a symbolic representation of the collective consciousness and prevailing themes within a society. It captures the zeitgeist and becomes a reflection of the shared experiences, concerns, and aspirations of the people.

Poster "Counting your way around Europe"English
- Deutsch

Poster "Say YES to languages"English

Den hemmelege agentens språkutfordringar app  2023 

Du kan konkurrere med venner om å løyse utfordringar, finne fram til land og språk og svare på kvissar. Utfordringane varierer frå dei lette, til dømes «tel frå 1 til 10 på tre ulike språk på eitt minutt», til dei litt meir krevjande, som «skriv teksten til ein song/rap på eit framandspråk saman med ein venn». Du kan konkurrere med venner om å løyse utfordringar, finne fram til land og språk og svare på kvissar. Utfordringane varierer frå dei lette, til dømes «tel frå 1 til 10 på tre ulike språk på eitt minutt», til dei litt meir krevjande, som «skriv teksten til ein song/rap på eit framandspråk saman med ein venn».

Den hemmelege agentens språkutfordringar app  2023 

Dei mange utfordringane og kvissane i denne appen skal inspirere elevane – framtidas internasjonale agentar – til å praktisere eller lære meir om eit språk utanfor klasseromssituasjonen. Ved å gå gjennom ei rekkje nivå kan du avansere frå underordna agent under opplæring til hemmeleg toppagent.
Sjå sida


Brain game: Greek alphabet

How fast can you complete this challenge?Sjå sida

Kvar er eg?

Du får sjå 20 tilfeldige bilete frå heile Europa. Kan du finne ut kvar dei er tekne? Bruk språkferdigheitene dine og det virtuelle forstørringsglaset for å finne hint på biletet. Lykke til!

Send oss dine eigne bilete til spelet her!

Kvar er eg?


Du får sjå 20 tilfeldige bilete frå heile Europa. Kan du finne ut kvar dei er tekne? Bruk språkferdigheitene dine og det virtuelle forstørringsglaset for å finne hint på biletet. Lykke til!

Og: Legg til dine eigne bilete i spelet!

Sjå sida

Bak ei kake!

Til 20-årsjubileet for Den europeiske språkdagen bad vi dykk om å sende oss dei beste bursdagskakeoppskriftene dykkar. No har vi valt ut 20 fantastiske oppskrifter og laga eit fargerikt hefte av dei.

Feir med oss ved å bake ei av desse heileuropeiske bursdagskakene!

Last ned boka


Famous quotes

Vi er alle kjende med sitat frå berømte personar på vårt eige språk og frå vår eigen kultur – men kor mange kjenner vi frå andre stader og på andre språk? Her er nokre som seier litt om visdommen, sanningane (eller halvsanningane!), kreativiteten og humoren – og somme tider den reine kynismen – som ligg i mange kulturar og språk, og du får vite kvar sitata stammar frå. Har du ein favoritt? Fint om du vil bidra med nokre av dine eigne!

Famous quotes

Vi er alle kjende med sitat frå berømte personar på vårt eige språk og frå vår eigen kultur – men kor mange kjenner vi frå andre stader og på andre språk? Her er nokre som seier litt om visdommen, sanningane (eller halvsanningane!), kreativiteten og humoren – og somme tider den reine kynismen – som ligg i mange kulturar og språk, og du får vite kvar sitata stammar frå. Har du ein favoritt? Fint om du vil bidra med nokre av dine eigne!
Dagens sitat:

I have nothing to declare but my genius!  

By Oscar Wilde
Oscar Wilde was not known for his modesty! This is, reputedly, Wilde's response to an offical who asked him if he had anything to declare at a customs control in New York in 1882.


Sjå sida

Hvilket språk er det?

Vi har alle vært i en situasjon der vi hører to mennesker snakke sammen på et fremmed språk, på en buss, en kafé eller ute på gaten, og vi lurer på hvilket språk det er. La oss øve litt her, så vil du lett gjenkjenne språket neste gang det skjer.
 
View page

 
EDLs språkutfordring

  
De 51 utfordringene i håndboken oppmuntrer den som lærer språk, til å bevege seg litt ut av komfortsonen og benytte de utallige mulighetene som finnes til å øve på eller lære mer om et språk utenfor undervisningssituasjonen. Fine ut mer

Språkspørsmål du aldri har tort å stille

Til Den europeiske språkdagen i år har vi produsert ein serie korte videoklipp med vekt på «Språkspørsmål du aldri har tort å stille», der ekspertar frå mange ulike bakgrunnar og spesialfelt svarer.
Som overskrifta antydar, er dette spørsmål vi kanskje ikkje lyst til å stille i ei forsamling. Men dei løftar fram viktige tema og tek for seg nokre utbreidde feiloppfatningar om språk og språklæring.
Har du noko du vil spørje ein ekspert om?

For å få videoane teksta klikkar du på «Teksting» i YouTube-menyen under videoen. For å byte språk klikkar du på tannhjulet og vel «Teksting» -> «Omset automatisk», og vel språket du vil ha (maskinomsetjinga blir levert av YouTube).

Språkspørsmål du aldri har tort å stille

Til Den europeiske språkdagen i år har vi produsert ein serie korte videoklipp med vekt på «Språkspørsmål du aldri har tort å stille», der ekspertar frå mange ulike bakgrunnar og spesialfelt svarer.

Sjå sida

Du òg kan lære språk!


Last ned brosjyren!


Siste nytt

3/12/2023 - 15/12/2023
GR
Experimental Senior High School of Patras University
26/9/2023 - 22/12/2023
GR
Senior High School of Intercultural Education of Eastern Thessaloniki
26/9/2023 - 22/12/2023
GR
Junior High School of Intercultural Education of Eastern Thessaloniki
27/9/2023 - 17/11/2023
GR
1st Primary School of Agii Anargyri
26/9/2023 - 27/9/2023
GR
50th High School of Athens
21/9/2023 -
NL
Muziekgebouw Eindhoven

View all events

20 idear til Den europeiske språkdagen i år

Sjå sida

20 idear til Den europeiske språkdagen i år

Struggling to find ideas for an event for this year’s European Day of Languages? It can be challenging to organise events that are fun, inclusive, have an educational element and motivate a large number of people. Below are a few ideas to get your creative thoughts flowing, most of which are based on the principle of “starting small to go big”! 20 ideas for activities that can be carried in celebration of this year's EDL.
 
STATISTIKK FOR 2023 

1404
Hendingar

43
Land

223530
Deltakarar

 

  Meir...

Myte eller fakta?

1. My mother tongue is all I need.

Myte   Fakta
Hopp over

2. I’m not bilingual/multilingual. I can only speak one language.

Myte   Fakta
Hopp over

3. Most people in the world use more than one language.

Myte   Fakta
Hopp over

4. English is the only language children need.

Myte   Fakta
Hopp over

5. Children get confused if they learn more than one language at the same time.

Myte   Fakta
Hopp over

6. I can’t help a child to learn or use a language I don’t know (well enough) myself.

Myte   Fakta
Hopp over

7. If learners don’t know the language of schooling, they’ll learn it best by being exposed to that language only - and by using that language only.

Myte   Fakta
Hopp over

8. Continued use of the home language(s) will interfere with children’s learning of the language of schooling.

Myte   Fakta
Hopp over

9. My job is to teach X as a foreign language and not to deal with other languages in my classroom.

Myte   Fakta


ICT language tool of the week

Rhinospike (audio recordings by NSs)

A tool to have native speakers of the target language read a text aloud for you. You submit a text file that you want native speakers to read, and receive back an audio file. Free with registration.... view details

View all tools
Visste du at...

Den europeiske språkdagen er støtta og samordna av Europeisk senter for moderne språk under Europarådet? Europarådet er den ledende menneskerettighetsorganisasjonen på det europeiske kontinentet. Rådet omfatter 46 medlemsland, inkludert alle medlemmer av Den europeiske union.


 

HendingarSjå sida

MaterialeSjå sida

NedlastingarSjå sida

Din nasjonale stafettSjå sida


Evaluer språkferdigheitene dine

TVerktøyet «Evaluer språkferdigheitene dine» hjelper deg å vurdere meistringsnivået ditt på språka du kan, ut frå seks referansenivå som er beskrivne i Felles europeisk rammeverk for språk (CEFR).

Start no!