Bli med og feir Den europeiske språkdagen!Europeere i hele Europa, til sammen 700 millioner i Europarådets 46 medlemsland, oppfordres til å lære seg flere språk, uavhengig av alder og uavhengig om de er under utdanning eller ikke. Europarådet er overbevist om at språklig mangfold ikke bare bidrar til økt interkulturell forståelse, men også er en viktig del av kontinentets rike kulturarv, og derfor fremmer rådet flerspråklighet i hele Europa.
På initiativ fra Europarådet i Strasbourg har Den europeiske språkdagen vært markert 26. september hvert år helt siden 2001.

Kvar er eg?

Du får sjå 20 tilfeldige bilete frå heile Europa. Kan du finne ut kvar dei er tekne? Bruk språkferdigheitene dine og det virtuelle forstørringsglaset for å finne hint på biletet. Lykke til!

Send oss dine eigne bilete til spelet her!

 New  Kvar er eg?


Du får sjå 20 tilfeldige bilete frå heile Europa. Kan du finne ut kvar dei er tekne? Bruk språkferdigheitene dine og det virtuelle forstørringsglaset for å finne hint på biletet. Lykke til!

Og: Legg til dine eigne bilete i spelet!

Sjå sida

Tungegymnastikk på fleire språk

Kor mange tungeknekkjarar på minst tre språk klarer du på eitt minutt, meir eller mindre feilfritt? Tungeknekkjarar er vrine nok på eitt språk, og tre eller fleire fiksar nok ikkje alle! Du kan vise kor god du er, individuelt eller i ei gruppe, ved å sende inn ein video.

 Initiativ 
Tungegymnastikk på fleire språk

Kor mange tungeknekkjarar på minst tre språk klarer du på eitt minutt, meir eller mindre feilfritt? Tungeknekkjarar er vrine nok på eitt språk, og tre eller fleire fiksar nok ikkje alle! Du kan vise kor god du er, individuelt eller i ei gruppe, ved å sende inn ein video.

Sjå sida

Den store fleirspråklege vitseboka (eller «Få meg til å le!»)

Kor mange språk kan du få nokon til å le på? Kva som får nokon til å le, kjem mellom anna an på kulturbakgrunnen og språket eller språka dei snakkar, trur vi gjerne. For å prøve ut om dette stemmer, ikkje minst i ei tid då det ikkje har vore så mykje å le av, inviterer vi deg til å sende oss dei beste vitsane dine. Vitsane kan vere på ditt/dine eig(n)e språk eller eit språk du held på å lære. Det viktigaste er at dei er morosame! Dei kan sjølvsagt vere språkrelaterte eller fleksible så dei kan tilpassast ulike språk, men hovudkriteriet er at dei må vere morosame!

Send inn favorittvitsen din! Dersom vitsen din kjem gjennom nålauget hos ein kjempestreng jury (samansett av personar som ikkje har lett for å le!), kan han komme med i «tidenes beste (kanskje einaste!) fleirspråklege vitsebok», som kjem ut etter EDL.

 Initiativ 
Den store fleirspråklege vitseboka (eller «Få meg til å le!»)

Kor mange språk kan du få nokon til å le på? Send inn favorittvitsen din! Dersom vitsen din kjem gjennom nålauget hos ein kjempestreng jury (samansett av personar som ikkje har lett for å le!), kan han komme med i «tidenes beste (kanskje einaste!) fleirspråklege vitsebok», som kjem ut etter EDL.

Sjå sida


Lara på språkreise gjennom Europa

Sjå sida

EDL T-shirt contest winner 2023 

The winner of the 2023 EDL T-shirt contest is Alžbeta Šáleková –Slovenská Republika. Congratulations!

"When creating the design, I wanted to express the idea of the competition in a simple and clear way. I chose human natural means of communication as the main components. They are depicted by one interconnected variable line. It symbolically materializes the words leading from mouth to ear, at the same time thus representing a mutual conversation. The variability of the shapes used points to the diversity of languages, information, themes, and cultures, which enriches and develops them."

T-skjortekonkurranse til Den europeiske språkdagen, EDL


Send oss design/bilete/grafikk og få layouten din på den offisielle EDL-T-skjortaFinne ut mer.

New in 2023  

New in 2023  

Statement from Marija Pejčinović Burić, Secretary General of the Council of Europe, on the occasion of the European Day of Languages 2022 .
"The European Day of Languages is a celebration of the rich tapestry of languages which make our continent so special. Linguistic diversity is our cultural heritage. It helps us appreciate difference and helps us understand that diversity is our strength. Let us value all languages in Europe."

Bak ei kake!

Til 20-årsjubileet for Den europeiske språkdagen bad vi dykk om å sende oss dei beste bursdagskakeoppskriftene dykkar. No har vi valt ut 20 fantastiske oppskrifter og laga eit fargerikt hefte av dei.

Feir med oss ved å bake ei av desse heileuropeiske bursdagskakene!

Last ned boka

Du òg kan lære språk!


Last ned brosjyren!


Berømte sitat

Vi er alle kjende med sitat frå berømte personar på vårt eige språk og frå vår eigen kultur – men kor mange kjenner vi frå andre stader og på andre språk? Her er nokre som seier litt om visdommen, sanningane (eller halvsanningane!), kreativiteten og humoren – og somme tider den reine kynismen – som ligg i mange kulturar og språk, og du får vite kvar sitata stammar frå. Har du ein favoritt? Fint om du vil bidra med nokre av dine eigne!

Berømte sitat

Vi er alle kjende med sitat frå berømte personar på vårt eige språk og frå vår eigen kultur – men kor mange kjenner vi frå andre stader og på andre språk? Her er nokre som seier litt om visdommen, sanningane (eller halvsanningane!), kreativiteten og humoren – og somme tider den reine kynismen – som ligg i mange kulturar og språk, og du får vite kvar sitata stammar frå. Har du ein favoritt? Fint om du vil bidra med nokre av dine eigne!
Dagens sitat:

L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Man was born free, and everywhere he is in chains.

By Jean-Jacques Rousseau
Opening sentence of the first chapter of his book "The Social Contract".


Sjå sida

Den hemmelege agentens språkutfordringar app  2022 

Dei mange utfordringane og kvissane i denne appen skal inspirere elevane – framtidas internasjonale agentar – til å praktisere eller lære meir om eit språk utanfor klasseromssituasjonen. Ved å gå gjennom ei rekkje nivå kan du avansere frå underordna agent under opplæring til hemmeleg toppagent. Du kan konkurrere med venner om å løyse utfordringar, finne fram til land og språk og svare på kvissar. Utfordringane varierer frå dei lette, til dømes «tel frå 1 til 10 på tre ulike språk på eitt minutt», til dei litt meir krevjande, som «skriv teksten til ein song/rap på eit framandspråk saman med ein venn».

Den hemmelege agentens språkutfordringar app  2022 

Dei mange utfordringane og kvissane i denne appen skal inspirere elevane – framtidas internasjonale agentar – til å praktisere eller lære meir om eit språk utanfor klasseromssituasjonen. Ved å gå gjennom ei rekkje nivå kan du avansere frå underordna agent under opplæring til hemmeleg toppagent.
Sjå sida

Hvilket språk er det?

Vi har alle vært i en situasjon der vi hører to mennesker snakke sammen på et fremmed språk, på en buss, en kafé eller ute på gaten, og vi lurer på hvilket språk det er. La oss øve litt her, så vil du lett gjenkjenne språket neste gang det skjer.
 
View page

 
EDLs språkutfordring

  
De 51 utfordringene i håndboken oppmuntrer den som lærer språk, til å bevege seg litt ut av komfortsonen og benytte de utallige mulighetene som finnes til å øve på eller lære mer om et språk utenfor undervisningssituasjonen. Fine ut mer

Språkspørsmål du aldri har tort å stille

Til Den europeiske språkdagen i år har vi produsert ein serie korte videoklipp med vekt på «Språkspørsmål du aldri har tort å stille», der ekspertar frå mange ulike bakgrunnar og spesialfelt svarer.
Som overskrifta antydar, er dette spørsmål vi kanskje ikkje lyst til å stille i ei forsamling. Men dei løftar fram viktige tema og tek for seg nokre utbreidde feiloppfatningar om språk og språklæring.
Har du noko du vil spørje ein ekspert om?

For å få videoane teksta klikkar du på «Teksting» i YouTube-menyen under videoen. For å byte språk klikkar du på tannhjulet og vel «Teksting» -> «Omset automatisk», og vel språket du vil ha (maskinomsetjinga blir levert av YouTube).

Språkspørsmål du aldri har tort å stille

Til Den europeiske språkdagen i år har vi produsert ein serie korte videoklipp med vekt på «Språkspørsmål du aldri har tort å stille», der ekspertar frå mange ulike bakgrunnar og spesialfelt svarer.

Sjå sida

Kvifor lærer vi språk?

Poll: Kvifor lærer vi språk?

Kva for nokre (inntil tre) av desse faktorane ville motivert deg mest til å lære eit nytt språk? Er det ikkje nokon av desse, så fortel oss kva du vil ha med!

Sjå sida

Poll: Kvifor lærer vi språk?

Kva for nokre (inntil tre) av desse faktorane ville motivert deg mest til å lære eit nytt språk? Er det ikkje nokon av desse, så fortel oss kva du vil ha med!
 
Other
 

Siste nytt

15/3/2023 -
IT
Centro Socio-Ricreativo Rondò Brenta
3/2/2023 -
GB
Chandlings Prep School
26/9/2023 - 26/9/2023
AT
GTVS Ottakring

View all events

20 idear til Den europeiske språkdagen i år

Sjå sida

20 idear til Den europeiske språkdagen i år

Struggling to find ideas for an event for this year’s European Day of Languages? It can be challenging to organise events that are fun, inclusive, have an educational element and motivate a large number of people. Below are a few ideas to get your creative thoughts flowing, most of which are based on the principle of “starting small to go big”! 20 ideas for activities that can be carried in celebration of this year's EDL.
 
STATISTIKK FOR 2022 

1475
Hendingar

45
Land

432334
Deltakarar

 

  Meir...

Myte eller fakta?

1. My mother tongue is all I need.

Myte   Fakta
Hopp over

2. I’m not bilingual/multilingual. I can only speak one language.

Myte   Fakta
Hopp over

3. Most people in the world use more than one language.

Myte   Fakta
Hopp over

4. English is the only language children need.

Myte   Fakta
Hopp over

5. Children get confused if they learn more than one language at the same time.

Myte   Fakta
Hopp over

6. I can’t help a child to learn or use a language I don’t know (well enough) myself.

Myte   Fakta
Hopp over

7. If learners don’t know the language of schooling, they’ll learn it best by being exposed to that language only - and by using that language only.

Myte   Fakta
Hopp over

8. Continued use of the home language(s) will interfere with children’s learning of the language of schooling.

Myte   Fakta
Hopp over

9. My job is to teach X as a foreign language and not to deal with other languages in my classroom.

Myte   Fakta


ICT language tool of the week

diigo (Social bookmarking tool; allows annotation of webpages)

A widely used social bookmarking site. You can create your own group/community to share your bookmarked links with. Other members can comment on the links very easily. Allows highlighting and annotati... view details

View all tools
Visste du at...

Den europeiske språkdagen er støtta og samordna av Europeisk senter for moderne språk under Europarådet? Europarådet er den ledende menneskerettighetsorganisasjonen på det europeiske kontinentet. Rådet omfatter 46 medlemsland, inkludert alle medlemmer av Den europeiske union.


 

HendingarSjå sida

MaterialeSjå sida

NedlastingarSjå sida

Din nasjonale stafettSjå sida


Evaluer språkferdigheitene dine

TVerktøyet «Evaluer språkferdigheitene dine» hjelper deg å vurdere meistringsnivået ditt på språka du kan, ut frå seks referansenivå som er beskrivne i Felles europeisk rammeverk for språk (CEFR).

Start no!