A gdje sam ja?

Bit će vam prikazano 20 nasumičnih slika iz cijele Europe. Možete li otkriti gdje su te slike snimljene? Upotrijebite svoje jezične vještine i virtualno povećalo kako biste pronašli malu pomoć na slici. Sretno!

Pošaljite nam svoje slike za ovu igru - ovdje!

A gdje sam ja?


Bit će vam prikazano 20 nasumičnih slika iz cijele Europe. Možete li otkriti gdje su te slike snimljene? Upotrijebite svoje jezične vještine i virtualno povećalo kako biste pronašli malu pomoć na slici. Sretno!

I: Dodajte svoje slike u igru!

Pogledaj stranicu
Please note: the picture needs to contain a hint to the country: written language on a street sign, an ad, a banner,... Other types of hints are also possible, e.g. a license plate.

 X


Imam sva prava na objavljivanje ovih materijala.

Slažem se da Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe (ECML) može koristiti moje materijale na web stranici EDL-a, na Facebooku i Youtubeu za promociju Europskog dana jezika.