Kvar er eg?

Du får sjå 20 tilfeldige bilete frå heile Europa. Kan du finne ut kvar dei er tekne? Bruk språkferdigheitene dine og det virtuelle forstørringsglaset for å finne hint på biletet. Lykke til!

Send oss dine eigne bilete til spelet her!

Kvar er eg?


Du får sjå 20 tilfeldige bilete frå heile Europa. Kan du finne ut kvar dei er tekne? Bruk språkferdigheitene dine og det virtuelle forstørringsglaset for å finne hint på biletet. Lykke til!

Og: Legg til dine eigne bilete i spelet!

Sjå sida
Please note: the picture needs to contain a hint to the country: written language on a street sign, an ad, a banner,... Other types of hints are also possible, e.g. a license plate.

 X


Eg har alle rettane til publisering av dette materialet.

Eg samtykkjer i at Europeisk senter for moderne språk under Europarådet (ECML) kan bruke materialet mitt på EDL-nettstaden, på Facebook og på YouTube for å promotere Den europeiske språkdagen.