Kde som?

Zobrazí sa vám 20 náhodných obrázkov z celej Európy. Podarí sa vám zistiť, kde boli nafotené? Použite svoje jazykové kompetencie a virtuálnu lupu, aby ste na obrázku našli nápovedu. Veľa štastia!

Prispejte do hry svojimi vlastnými obrázkami / Pošlite nám do tejto hry svoje vlastné obrázky!

Kde som?


Zobrazí sa vám 20 náhodných obrázkov z celej Európy. Podarí sa vám zistiť, kde boli nafotené? Použite svoje jazykové kompetencie a virtuálnu lupu, aby ste na obrázku našli nápovedu. Veľa štastia!

A: Pridajte do hry svoje vlastné obrázky!

Pozri stránku
Upozornenie: Obrázok musí obsahovať nápovedu o krajine: nápis na značke na ulici, transparent, … Iné nápovedy sú tiež možné, napr. štátna poznávacia značka.

 X


Mám všetky práva na publikovanie týchto materiálov.

Súhlasím s tým, aby Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) použilo moje materiály na webovovom sídle Európskeho dňa jazykov, na Facebooku a YouTube na účely propagácie Európskeho dňa jazykov.