Kje sem?

Prikazanih bo 20 naključno izbranih fotografij iz vse Evrope. Ugotoviti moraš, kje so bile posnete. Za iskanje namigov na fotografiji uporabi svoje jezikovne spretnosti in virtualno povečevalno steklo. Srečno!

Tukaj pošlji za igro svoje fotografije!

Kje sem?


Prikazanih bo 20 naključno izbranih fotografij iz vse Evrope. Ugotoviti moraš, kje so bile posnete. Za iskanje namigov na fotografiji uporabi svoje jezikovne spretnosti in virtualno povečevalno steklo. Srečno!

In: Igri dodaj svoje lastne fotografije!

Obišči stran
Please note: the picture needs to contain a hint to the country: written language on a street sign, an ad, a banner,... Other types of hints are also possible, e.g. a license plate.

 X


Imam vse avtorske pravice za objavo tega gradiva.

Strinjam se, da Evropski center za moderne jezike Sveta Evrope (ECMJ) lahko uporabi moje gradivo za promocijo evropskega dneva jezikov na spletni strani ECMJ, Facebooku in YouTubu.