"Razgovaraj sa mnom!" Igra i video

Postoji li bolji način predstavljanja bogate europske jezične baštine od poticanja ljudi na konverzaciju s govornicima mnogih različitih jezika koji se govore diljem kontinenta?

"Razgovaraj sa mnom" je slogan korišten za Dan jezika još od 2003., kada je komplet naljepnica na 41 službenom jeziku država članica Vijeća Europe prvi put pokrenut.