Ku jam unë?

Do t'ju shfaqen 20 imazhe të rastësishme nga e gjithë Europa. A mund ta gjeni se ku janë marrë këto imazhe? Përdorni aftësitë tuaja gjuhësore dhe thjerrën për të gjetur të dhëna në foto. Paçi fat!

Na dërgoni fotot tuaja për këtë lojë këtu!

Ku jam unë?


Do t'ju shfaqen 20 imazhe të rastësishme nga e gjithë Europa. A mund ta gjeni se ku janë marrë këto imazhe? Përdorni aftësitë tuaja gjuhësore dhe thjerrën për të gjetur të dhëna në foto. Paçi fat!

Dhe: Shtoni imazhet tuaja në lojë!

Shiko faqen
Please note: the picture needs to contain a hint to the country: written language on a street sign, an ad, a banner,... Other types of hints are also possible, e.g. a license plate.

 X


Unë kam të gjitha të drejtat për publikimin e këtyre materialeve.

Jam dakord që Qendra Europiane për Gjuhët Moderne e Këshillit të Europës (ECML) të mund të përdorë materialet e mia në faqen e internetit të EDL, në Facebook dhe Youtube për promovimin e Ditës Europiane të Gjuhëve.