Riješili ste 10 ili više izazova?

Zatražite svoju potvrdu jezičnog izazova uz Europski dan jezika 2020
Potvrđujem da sam uspješno riješio/la ove izazove.