Zdolal si 10 výziev alebo viac ?

Chceš, aby sme Ti poslali osvedčenie o zdolaných jazykových výzvach 2020 v rámci Európskeho dňa jazykov?
Týmto potvrdzujem, že som úspešne zdolal/a tieto výzvy.