Har du genomfört 10 utmaningar eller fler?

Beställ ditt diplom för Europeiska språkdagens språkliga utmaningar
Jag bekräftar att jag har genomfört de här utmaningarna.