Παιχνίδι εγκεφάλου: Κυριλλικό αλφάβητο

0:00

0:00

High Scores

1 0:56in 56 moves
2nata1:16in 76 moves
3Geidi 1:16in 220 moves
4pl1:19in 79 moves
5b1:20in 80 moves
6gondolo1:20in 94 moves
7g.u1:22in 166 moves
8BROXADA SINISTRA1:25in 85 moves
9ls1:27in 82 moves
10jelena1:32in 92 moves
11Polina1:33in 70 moves
12Jourell1:34in 94 moves
13M1:39in 99 moves
14Arsenicc1:39in 99 moves
15n1:40in 100 moves
16rosemary1:40in 126 moves
17Rosse1:40in 100 moves
18Lili1:45in 76 moves
19Bartek1:47in 107 moves
20Tuur1:47in 107 moves
Memory Game is done successfully! Please wait a second while we rebuild highscores...

Σωστή αντιστοίχισηn κυριλλικών χαρακτήρων


(as in Baby)


(as in caTS)


(as in Pig)


(as in Snow)


(as in Violine)


(as in Horse)


(as in nEEdle)


(as in Dog)


(as bonJour)


(as in Lion)


(as in North)


(as in Rabbit)


(as in hOOver)


(as in Zebra)


(as in Grapes)


(as in Fish)