Καλή ανάγνωση!

Εκτιμώντας όλες τις γλώσσες στην Ευρώπη

Ο σκοπός του έργου Valeur (Valeur project) ήταν, αφενός, να τραβήξει την προσοχή για τις "επιπρόσθετες" γλώσσες – δηλαδή, εκείνες που δεν είναι εθνικές ή περιφερειακές – που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, και να συλλέξει πληροφορίες για τις προβλέψεις υπέρ των γλωσσών στον τομέα της εκπαίδευσης, αφετέρου. Το έργο αυτό δημιούργησε ένα φυλλάδιο, όπου παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και γνωστικά πλεονεκτήματα της πολυγλωσσίας, καθώς, επίσης και μια αναφορά στην οποία περιλαμβάνονται οι διάφορες γλώσσες που μιλιούνται σε κάθε χώρα. Σε αυτό το έγγραφο, επίσης, διατυπώνονται συστάσεις επί των εκπαιδευτικών πολιτικών  για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τη γλωσσική ποικιλομορφία.

Διαθέσιμα στα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Ουγγρικά.

Δείτε τη δημοσίευση

"Καθρέπτες και παράθυρα" - Ένα εγχειρίδιο για την διαπολιτιστική επικοινωνία 

Οι διαπολιτισμικές εμπειρίες θέτουν αναπόφευκτες προκλήσεις στην προσωπική ταυτότητα και τις επικοινωνιακές δεξιότητες κάποιου. Το άτομο πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται απρόβλεπτες καταστάσεις, την ασάφεια, τη διαφορετικότητα, καθώς, επίσης, και τις επακόλουθες πολιτιστικές συγκρούσεις και κρίσεις. Οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι στάσεις, που είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη διαπολιτισμική επικοινωνία, πρέπει να είναι αντικείμενο παρατήρησης, συζήτησης και εξάσκησης. 

Διαθέσιμο στα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.

Δείτε τη δημοσίευση