Σε ποιο βαθμό είναι πολύγλωσση η τάξη σας/ η οργάνωσή σας;

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πόσο πολύγλωσση είναι στην πραγματικότητα η τάξη/ η οργάνωσή σας; Συχνά υπάρχουν πολύ περισσότερες γλώσσες που εμφανίζονται σε μια σχολική τάξη, σε ένα γραφείο ή σε μια οργάνωση από ό,τι φαντάζεστε. Αυτό είναι δυνατό να αποδοθεί σε μια σειρά από λόγους: οι μαθητές ή οι συνάδελφοί σας μπορεί είτε να μιλούν διαφορετικές γλώσσες στο σπίτι ή γλώσσες που έχουν κληρονομήσει, είτε να έχουν ζήσει ή δουλέψει σε διαφορετικές χώρες ή, ακόμη,  μπορεί πράγματι να έχουν απλώς μάθει γλώσσες μέσω επίσημης ή ανεπίσημης εκπαίδευσης.
Εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερες από 225 γηγενείς γλώσσες στην Ευρώπη, χωρίς να συμπεριληφθούν εκείνες οι οποίες έχουν φτάσει στην ήπειρό μας μέσω της μετανάστευσης. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών του 2018, καλούμε τα σχολεία, τα γραφεία, τις ενώσεις και, στην πραγματικότητα, κάθε οργάνωση ή κάθε άτομο, να παρουσιάσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας θα θέλαμε να δώσουμε έμφαση στην πολύγλωσση Ευρώπη στην πράξη και, έτσι, να ανακαλύψουμε τις πιο πολύγλωσσες τάξεις και εργασιακούς χώρους. 

Η συμμετοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διάφορων δημιουργικών μέσων που δείχνουν σε ποιο βαθμό είναι πολύγλωσση η τάξη/ η οργάνωσή σας. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με ένα μικρό βίντεο ή με μια ηχητική εγγραφή (όχι μεγαλύτερα από 30 δευτ.), με μια αφίσα, ένα έργο δημιουργικής γραφής, ένα τραγούδι, που καταδεικνύουν τις γλωσσικές ικανότητες που υπάρχουν, στην πραγματικότητα – οτιδήποτε σας αρέσει! Καθώς το 2018 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καλώς ορίζουμε, επίσης, υποψηφιότητες που δείχνουν καινοτόμους τρόπους ανακάλυψης και παρουσίασης άλλων πολιτισμών στο σχολείο, στους χώρους σπουδών ή στους τόπους εργασίας

Μέχρι τι 10 Οκτωβρίου 2018 ελπίζουμε να έχουμε εντοπίσει τις πιο πολύγλωσσες και διαπολιτισμικές τάξεις και τόπους εργασίας της Ευρώπης.

(Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής)

 

(Open from 10th September until 10th October)