"Razgovaraj sa mnom!" Igra i video

Da li postoji bolji način da se predstavi bogato jezičko naslijeđe Evrope od ohrabrivanja ljudi da započnu komunikaciju na mnogobrojnim jezicima korištenim na kontinentu?

Slogan "Razgovaraj sa mnom" koristi se za Dan jezika od 2003. godine, kada je prvi put predstavljen set naljepnica na 41 zvaničnom jeziku Vijeća Evrope.