en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Vetëvlerësoni aftësitë tuaja gjuhësoreJu do të përfitoni një grafikë informuese shumë të këndshme për aftësitë tuaja gjuhësore!
 
Loja 'vetëvlerësoni aftësitë tuaja gjuhësore’ ndihmon për të vlerësuar nivelin e zotërimit të gjuhëve që dini sipas gjashtë niveleve të referencës të përcaktuara nga Kuadri i Përbashkët Europian I Referencës për Gjuhët (KEPRGJ). Shkalla e referencës e përcaktuar sipas KPERGJ nga Këshilli i Europës me 2001 njihet si standardi europian për përcaktimin e zotërimit gjuhësor individual dhe përdoret gjerësisht nga sisteme edukimi kombëtare në certifikim dhe nga punëdhënës.

Kur t’u përgjigjeni pyetjeve të formularit kini parasysh që kjo është një procedurë vetëvlerësuese dhe rezultatet reflektojnë pjesërisht aftësitë tuaja gjuhësore dhe se kjo është vetëm një lojë. Vetëm ju e dini se çfarë mund të bëni me gjuhët.

Për të mësuar më shumë rreth Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencës për Gjuhët: të mësuarit, të nxënit dhe vlerësimi (KEPRGJ) vizitoni faqen e internetit më sipër.

 

Për ekspertët e internetit: A dëshironi të keni këtë lojë në faqen tuaj? Do të na pëlqente nëse ju e keni. Lutemi na çoni një e-mail ne adresën info@ecml.at dhe ajo do të shfaqet. Ajo që kërkojmë nga ju është leja për të drejtën e autorit.

<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/AL/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

Fakte gjuhësore
Language trivia
FAQs në gjuhën e shenjave
Vetëvlerësoni aftësitë tuaja gjuhësore
Thesare gjuhësore
Talk to me!
Animal sounds
Kuizi gjuhësor!
Unique words
Celebrities speaking languages
Përshëndetje!
Palindromes
Same word - different meaning
Loja e Kujtesës
Longest word
Tongue twisters
Idioms of the world
Send a card
Sign language game