Downloads

All downloads copyright-free use, mention: Council of Europe

Fletëpalosjen


Shkarko fletëpalosjen

Posterat

poster edlE drejta e autorit e këtyre posterave është e Këshillit të Europës. Ky poster u prodhua më 2001 për Vitin Europian të Gjuhëve dhe pastaj u përshtat për Ditën Europiane të Gjuhëve. Posteri mund të përdoret dhe riprodhohet i shoqëruar me tekstin në vijim: "© Council of Europe, Strasbourg www.coe.int/EDL".


Shkarko posterin në format PDF (e zezë)
Shkarko posterin si imazht JPG (e zezë)

Shkarko posterin në format PDF (e bardhë)
Shkarko posterin si imazht JPG (e bardhë)

Banner

Roll-up

 

Download print pdf in

English
French
German

Please let us know if you need any other language versions.

Stickers

ORDER NOW!

Shkarko stikerin në format PDF (e zezë)
Shkarko stikerin në format PDF (e bardhë)

Shkarko stikera individuale si: JPG file: klik-me të djathtën në imazhi me poshtë dhe zgjidh: "save target as..."

   

Other languages:

Sticker in Basque Sticker in Galician

The following sticker was provided by a user:

Sticker in Esperanto
download pdf