Контакт

Европейският ден на езиците, ЕДЕ, е инициатива на Съвета на Европа. Този сайт е създаден от Европейския център за съвременни езици в Грац, в сътрудничество с Отдел „Езикова политика”.

Национални координатори

За информация относно дейностите във вашата страна или за поръчка на рекламни материали (стикери, плакати и т.н.), моля свържете се с вашия национален координатор.

Европейски център за съвременни езици (ECML)

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel  43 316 323554
Fax 43 316 323554-4
E-mail: information@ecml.at
Web: www.ecml.at

Отдел "езикова политика"

DGII - Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel  33 388 41 35 33   / 26 25
Fax 33 388 41 27 88 / 27 06
E-mail:language.policy@coe.int
Web: www.coe.int/lang