Gwybodaeth am Ieithoedd

Dewiswch iaith:YMWADIAD
Datblygwyd cynnwys yr adran wybodaeth am ieithoedd fel adnodd cyffredin gan ystod eang o gyfranogwyr gwirfoddol ac o ffynonellau amrywiol. Rydyn ni'n gobeithio y bydd yr adran yn ddefnyddiol, yn addysgiadol ac yn ddiddorol i chi. Dylech nodi nad yw'r wybodaeth yn adlewyrchu polisi swyddogol Cyngor Ewrop, ac er ein bod ni wedi ceisio gwirio cywirdeb llawer o'r deunydd, ni allwn warantu dilysrwydd yr wybodaeth. Er mwyn gwella ac ehangu ar yr adnodd hwn, rydyn ni'n croesawu'ch awgrymiadau'n fawr ar gyfer gwybodaeth bellach a/neu ar gyfer cywiro gwallau.