Pa mor amlieithog yw eich ystafell ddosbarth/sefydliad?

Ydych chi erioed wedi ystyried pa mor amlieithog yw eich ystafell ddosbarth/sefydliad? Yn aml, mae llawer mwy o ieithoedd wedi'u cynrychioli mewn ystafell ddosbarth, swyddfa neu gymdeithas nag y byddech yn ei ddisgwyl. Gall hyn fod am sawl rheswm: mae'n bosib bod eich disgyblion neu'ch cydweithwyr yn siarad ieithoedd cartref neu ieithoedd treftadaeth gwahanol, mae'n bosib eu bod wedi byw neu weithio mewn gwledydd eraill neu mae'n bosib eu bod wedi dysgu'r ieithoedd drwy addysg ffurfiol ac anffurfiol.
Yn ôl amcangyfrifon, mae dros 225 o ieithoedd brodorol yn Ewrop, a hynny heb gynnwys ieithoedd sydd wedi dod i'r cyfandir wrth i bobl fudo. 
Ar gyfer Diwrnod Ieithoedd Ewrop 2018, rydyn ni'n chwilio am ysgolion, swyddfeydd, cymdeithasau – ac unrhyw sefydliadau neu unigolion mewn gwirionedd – fyddai'n hoffi arddangos eu hieithoedd. Drwy'r fenter hon, fe hoffen ni dynnu sylw at Ewrop amlieithog mewn ffordd ymarferol, a dod o hyd i ystafelloedd dosbarth a gweithleoedd mwyaf amlieithog Ewrop. 

Mae modd cymryd rhan mewn sawl ffordd greadigol sy'n dangos pa mor amlieithog yw eich ystafell ddosbarth/sefydliad. Gall hyn, er enghraifft, fod drwy fideo byr neu recordiad sain (dim hirach na 30 eiliad), poster, darn o ysgrifennu creadigol, cân yn arddangos yr ieithoedd dan sylw – a dweud y gwir, gall fod yn unrhyw beth hoffech chi! Gan fod 2018 yn Flwyddyn Treftadaeth Ddiwylliannol Ewrop, rydyn ni hefyd yn croesawu ceisiadau sy'n dangos ffyrdd arloesol o ddarganfod a chyflwyno diwylliannau eraill yn eich ysgol, eich lleoliad astudio neu'ch gweithle. 

Erbyn 10 Hydref 2018, rydyn ni'n gobeithio dod o hyd i ystafelloedd dosbarth a gweithleoedd mwyaf amlieithog a rhyng-ddiwylliannol Ewrop.

(Bydd pawb sy'n ymgeisio yn cael tystysgrif i ddangos eu bod wedi cymryd rhan)

(Agored rhwng 10 Medi a 10 Hydref)