Dathlwch Ddiwrnod Ieithoedd Ewrop gyda ni!

Ledled Ewrop, anogir 800 miliwn o Ewropeaid a gynrychiolir gan 47 o aelod-wladwriaethau Cyngor Ewrop i ddysgu mwy o ieithoedd, beth bynnag eu hoedran, yn yr ysgol a thu hwnt. Mae Cyngor Ewrop yn argyhoeddedig bod amrywiaeth ieithyddol yn ffordd o sicrhau gwell dealltwriaeth ryngddiwylliannol, ac yn elfen allweddol o dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ein cyfandir. Felly, mae Cyngor Ewrop yn Strasbourg hyrwyddo amlieithedd dros Ewrop gyfan.
Drwy fenter Cyngor Ewrop, rydyn ni wedi dathlu Diwrnod Ieithoedd Ewrop ar 26 Medi bob blwyddyn ers 2001.

Darparwyd cyfieithiad i'r Gymraeg drwy nawdd British Council Cymru

Translation into Welsh kindly provided by British Council Wales


Y Digwyddiadau diweddaraf

27/9/2018 - *****
it
ROMA
29/8/2018 - *****
tr
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
26/8/2018 - *****
sk
ZŠ Vychylovka
26/9/2018 - *****
it
school
25/9/2018 - *****
ro
Lycee "Onisifor Ghibu"
20/9/2018 - *****
gr
ASOPIA, VIOTIA, GREECE

gweld yr holl digwyddiadau


Gweithgareddau

Pa mor amlieithog yw eich ystafell ddosbarth/sefydliad?


Ar gyfer Diwrnod Ieithoedd Ewrop 2018, rydyn ni'n chwilio am ysgolion, swyddfeydd, cymdeithasau – ac unrhyw sefydliadau neu unigolion mewn gwirionedd – fyddai'n hoffi arddangos eu hieithoedd. Drwy'r fenter hon, fe hoffen ni dynnu sylw at Ewrop amlieithog mewn ffordd ymarferol, a dod o hyd i ystafelloedd dosbarth a gweithleoedd mwyaf amlieithog Ewrop. Rhagor o wybodaeth...

 

Cystadleuaeth Crys T Diwrnod Ieithoedd Ewrop


Anfonwch eich dyluniad/darlun/graffig aton ni er mwyn cael eich dyluniad ar Grys T swyddogol Diwrnod Ieithoedd EwropRhagor o wybodaeth...

Neu prynwch grys-T swyddogol y Diwrnod.

Wyddech chi…

Mai Canolfan Ieithoedd Modern Cyngor Ewrop sy'n cefnogi ac yn cydlynu Diwrnod Ieithoedd Ewrop? Cyngor Ewrop yw prif sefydliad hawliau dynol y cyfandir. Mae'n cynnwys 47 aelod-wladwriaeth, ac mae 28 o'r gwladwriaethau hynny yn aelodau o'r Undeb Ewropeaidd.Ffeithiau a Hwyl Iaith

NEWYDD Enwau lleoedd

Pam fod enw penodol gan ddinas, tref neu ranbarth? Dysgwch hanes difyr rhai o enwau lleoedd Ewrop.

gweld y dudalen

Digwyddiadaugweld y dudalen

Deunyddiaugweld y dudalen

Lawrlwythogweld y dudalen

Eich cydlynydd cenedlaetholgweld y dudalen


Hunanwerthuso eich sgiliau iaith

Mae'r teclyn 'hunanwerthuso eich sgiliau iaith' yn eich helpu chi i asesu lefel eich gallu yn yr ieithoedd rydych chi'n eu gwybod yn ôl chwe lefel cyfeirio a ddisgrifir yn Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cychwyn nawr!

2018 yw Blwyddyn Treftadaeth Ddiwylliannol Ewrop

Mae treftadaeth ddiwylliannol yr Undeb Ewropeaidd yn fosaig amrywiol a chyfoethog o fynegiant diwylliannol a chreadigol, ein hetifeddiaeth gan genedlaethau o Ewropeaid a fu, a'n hetifeddiaeth ni i'r rhai sydd i ddod. Rhagor o wybodaeth