Previous initiatives

Jazyky v mojej triede/škole

Koľkými jazykmi sa hovorí vo vašej triede alebo škole? Vyzývame vás vytvoriť plagát, na ktorom predstavíte všetky jazyky, ktoré sa vyskytujú vo vašom vzdelávacom prostredí.

 Iniciatíva 2023 
Jazyky v mojej triede/škole

Koľkými jazykmi sa hovorí vo vašej triede alebo škole? Vyzývame vás vytvoriť plagát, na ktorom predstavíte všetky jazyky, ktoré sa vyskytujú vo vašom vzdelávacom prostredí.

Pozri stránku
All 1900 posters are online now!

Krása jazykov

Každý jazyk ukrýva výrazy, ktoré často sprevádzajú zaujímavé alebo zábavné anekdoty súvisiace s ich používaním. Tie odrážajú jedinečný pôvab a eleganciu jazyka. Dokážete uviesť výraz, ktorý sa vám páči (buď z vášho materinského jazyka alebo z jazyka, ktorý sa učíte) a uviesť pozadie alebo anekdotu, ktorá vysvetľuje jeho význam?

 Iniciatíva 2023 
Krása jazykov

Každý jazyk ukrýva výrazy, ktoré často sprevádzajú zaujímavé alebo zábavné anekdoty súvisiace s ich používaním. Tie odrážajú jedinečný pôvab a eleganciu jazyka. Dokážete uviesť výraz, ktorý sa vám páči (buď z vášho materinského jazyka alebo z jazyka, ktorý sa učíte) a uviesť pozadie alebo anekdotu, ktorá vysvetľuje jeho význam?

Pozri stránku

Viacjazyčná výzva jazykolamov

How many tongue twisters, in at least 3 different languages, can you manage in one minute? Tongue twisters are tricky in one language, not to mention in 3 or more. These are not for the faint-hearted! You can prove just how good you are by submitting a video either individually or with friend. We have already received over 150 submissions. Some are indeed very good. Check them out below!

 Iniciatíva 2022 
Viacjazyčná výzva jazykolamov

How many tongue twisters, in at least 3 different languages, can you manage in one minute? Tongue twisters are tricky in one language, not to mention in 3 or more. These are not for the faint-hearted! You can prove just how good you are by submitting a video either individually or with friend. We have already received over 150 submissions. Some are indeed very good. Check them out below!

Pozri stránku