EDL.ECML.AT/EVENTSUGGESTIONS

20 nápadov na tohtoročný Európsky deň jazykov

Pozri stránku

20 nápadov na tohtoročný Európsky deň jazykov

Hľadáte nápady na podujatie k tohtoročnému Európskemu dňu jazykov? Môže byť náročné organizovať podujatia, ktoré sú zábavné, inkluzívne, majú vzdelávací prvok a motivujú veľké množstvo ľudí. Nižšie uvádzame niekoľko nápadov, ktoré vám môžu pomôcť v kreativite, pričom väčšina z nich je založená na princípe „začať v malom a ísť vo veľkom“! 20 nápadov na aktivity, ktoré môžu byť realizované na oslavu tohtoročného Európskeho dňa jazykov!

1. Výzva vo viacjazyčnom jazykolame

Koľko jazykolamov zvládnete viac-menej správne v aspoň troch rôznych jazykoch za jednu minútu? Jazykolamy v jednom jazyku nie sú jednoduché, ale v troch a viac jazykoch je to určite náročné. Môžete dokázať, ako ste dobrí, buď individuálne alebo v rámci skupiny. Pošlite nám video.

Zameranie: celá škola/trieda

Zdroje/pomôcky: https://edl.ecml.at/tonguetwisterchallenge, https://edl.ecml.at/Fun/Tonguetwisters/tabid/3116/language/Default.aspx

2. Pečenie v cudzom jazyku

Pri príležitosti 20. výročia Európskeho dňa jazykov sme vás požiadali, aby ste nám poslali svoje najlepšie recepty na narodeninové torty. Vybrali sme 20 úžasných receptov a vložili ich do farebnej brožúry.

Oslávte tento deň s nami upečením jednej z týchto skutočne európskych narodeninových tort v jazyku, ktorý sa učíte!

Zameranie: trieda/skupiny

Zdroje/pomôcky: Kniha receptov

3. Ochutnávka jazykov

30 – 60 minútový workshop zameraný na predstavenie jazyka skupine. Maximálny počet účastníkov určíte v závislosti od priestorových možností.

Workshop by mohol zahŕňať napríklad niektoré nezvyčajné aspekty jazyka a niektoré jeho podobnosti s prvým jazykom účastníkov, pozdravy a kľúčové frázy, počítanie od 1 do 10 zaujímavé fakty, „falošní priatelia“ a slávni používatelia jazyka, predstavenie posunkového jazyka – mohlo by zahŕňať posunkovanie vášho mena a znalosť toho, ako sa stretnúť s nepočujúcou osobou a pozdraviť ju.

Workshopy nemusia nevyhnutne viesť kvalifikovaní učitelia, ale môžu ich viesť aj žiaci/študenti/kolegovia z rôznych jazykových prostredí, ktorí prezentujú svoje domáce jazyky. Keďže sa workshopy nazývajú Ochutnávka jazykov, niektoré ukážky národnej kuchyne by mohli podujatiu dodať dodatočný „šmrnc“ alebo „sladkosť“.

Zameranie: organizácia/celá škola/aktivita triedy

Stránka so zdrojmi/pomôckami: https://edl.ecml.at/languagetrivia, https://edl.ecml.at/signlanguage, https://edl.ecml.at/celebrities, https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/21039/language/en-GB/Default.aspx

4. Súťaž Eurovízia v speve/poézii/rozprávaní príbehov

Prečo si počas čakania na budúcoročnú súťaž Eurovízia nevytvoriť vlastnú minisúťaž? Samozrejme, že by to mohlo byť veľmi náročné, preto si najprv stanovte, v akom rozsahu by ste ju chceli zorganizovať (napríklad v rámci jednej triedy s niekoľkými tímami/skupinami alebo s účasťou viacerých tried, prípadne s účasťou celej školy). Prečo nezaložiť organizačný výbor, ktorý by pomohol s prípravou podujatia. Nezabudnite tiež na to, že nie každý vie spievať ako Celine Dion alebo Andrea Bocelli. Možno by ste to chceli rozšíriť o súťaž piesní alebo poézie, aby bola inkluzívnejšia – možno to ušetrí aj vaše uši! Koniec koncov, dôležitý je jazyk – či dokážu „interpreti“ používať cudzí jazyk a stále znieť pôsobivo. Vystúpenia môžu byť buď živé alebo nahrané. Ak si želáte súťaž, potom je samozrejme potrebný aj systém hlasovania a možno aj porotcovia ako v skutočnej Eurovízii!

Zameranie: celá škola/trieda

Stránka so zdrojmi/pomôckami: Youtube, Spotify

Inšpirácia: Junior Eurovision

5. Virtuálne cestovanie – vytvorte si mapu miest, ktoré chcete navštíviť a naučte sa najužitočnejšie výrazy v jazyku vašej vysnívanej cestovateľskej destinácie.

Môže ísť o individuálne projekty alebo o projekty tímov. Ak si všetci chcú vybrať tú istú krajinu (čo sa môže stať), môžete náhodne vybrať krajinu pre každý tím/žiaka žrebovaním alebo pomocou on-line nástroja, ako je „Wheeldecide/koleso šťastia“.

Môžete zostaviť zoznam prvkov, ktoré by mal každý plagát obsahovať, napríklad: dôvody, prečo tam ísť; pamiatky, ktoré treba navštíviť; veci, ktoré treba urobiť; akým jazykom/jazykmi sa tam hovorí; čím je krajina jedinečná; výrazy, ktoré by boli na dovolenke dôležité.

Zameranie: trieda/skupiny

Zdroje/pomôcky: plagát, https://edl.ecml.at/languagetrivia, https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours

6. Vytvorte si vlastný lov na poklad

Môžete to urobiť „tradičným spôsobom“ so sériou položiek, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach (prípadne úloh realizovaných na rôznych miestach) alebo použiť aplikáciu, ako je „Actionbound“. Účastníci potom majú 10 – 15 úloh, ktoré musia splniť v určitom časovom limite. Môže ísť o „otázky s výberom odpovede“ alebo „otvorené“ otázky (napríklad „napíšte 10 jedál pochádzajúcich z iných krajín a s cudzími názvami, ktoré sú k dispozícii v určitej časti mesta“, „nájdite aspoň dve cestičky vedúce cez mestský park, ktoré sú pomenované podľa miest v iných krajinách“. Každej otázke, na ktorú treba odpovedať/predmetu, ktorý treba nájsť, možno prideliť určitý počet bodov, aby sa z aktivity stala súťaž. Hľadanie sa môže uskutočniť v malých skupinách po 3 – 4 osobách alebo individuálne. Ak aktivitu budete realizovať ako súťaž, budete pravdepodobne musieť vymyslieť vhodnú cenu!

Zameranie: trieda

Zdroje/pomôcky: https://edl.ecml.at/quiz, Actionbound, https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/ICT-REVandmoreDOTS/ICT/tabid/1906/Default.aspx

7. Príručka jazykových výziev tajného agenta

Na výber máte 51 výziev, ktoré môžete plniť počas dohodnutého časového obdobia – takže si môžete vybrať z množstva aktivít! Ak máte k dispozícii len krátky čas, môžete dokonca nechať „koleso šťastia“ rozhodnúť, ktorú výzvu máte prijať. Ak sa rozhodnete prijať 51. výzvu, môžete vytvoriť krátke video založené buď na jednej z existujúcich výziev alebo na jednom z vašich vlastných nápadov a nahrať ho na webové sídlo EDJ.

Niektoré nápady pre túto poslednú výzvu sú:

 • „Ukážte, ako varíte svoje obľúbené národné jedlo.“
 • „Odporučte film z vašej krajiny v cudzom jazyku.“
 • „Zrekonštruujte krajinu, ktorú by ste chceli navštíviť u vás doma.“
 • „Natočte minútové cvičenie v jazyku, ktorý sa učíte.“
 • Príručka jazykových výziev je v súčasnosti k dispozícii vo viac ako 37 jazykoch. Nezabudnite sa odmeniť certifikátom, ak splníte 10 alebo viac výziev!

  Zameranie: individuálne alebo v skupinách

  Zdroje/pomôcky: https://edl.ecml.at/languagechallenge

  8. Príručka jazykových výziev tajného agenta

  Úlohy a kvízy obsiahnuté v tejto aplikácii podnecujú žiakov – budúcich medzinárodných agentov – k tomu, aby využili množstvo dostupných príležitostí na precvičovanie alebo získavanie ďalších informácií o jazyku mimo školského prostredia. Cez sériu 7 úrovní sa môžete z agenta vo výcviku stať majstrom tajných agentov.

  Môžete súťažiť s priateľmi v plnení úloh, určovaní krajín a jazykov a plnení kvízov. Výzvy sú od jednoduchých, napríklad „počítaj od 1 do 10 v 3 rôznych jazykoch v priebehu jednej minúty“ až po tie, ktoré sú o niečo náročnejšie: „spolu s kamarátom napíš slová k piesni/rapu v cudzom jazyku“.

  Aplikácia vyvinutá s podporou Európskej komisie je k dispozícii vo viac ako v 31 jazykoch.

  Zameranie: individuálne alebo v skupinách

  Zdroje/Pomôcky: https://edl.ecml.at/app

  9. Veľtrh jazykov

  Môže byť malý alebo veľký podľa vášho želania. Musíte rozdeliť žiakov do skupín a každá skupina musí predstavovať jednu krajinu. Ak si všetci chcú vybrať rovnakú krajinu, môžete náhodne vybrať krajinu pre každú skupinu žrebovaním alebo pomocou on-line nástroja, ako je „Wheeldecide/koleso šťastia“. V rámci aktivity žiaci zorganizujú činnosť na veľtrhu týkajúcu sa jazyka danej krajiny. Napríklad varenie podľa tradičného receptu, učenie sa typického tanca alebo piesne alebo dokonca scénka či krátka hra s použitím cudzieho jazyka. Veľtrh by sa mohol organizovať vo veľkom priestore alebo aj vonku. Cieľom jazykového veľtrhu by bolo povzbudiť žiakov k objavovaniu sveta okolo seba a ukázať, že existuje viac ako jeden spôsob, ako sa naučiť nový jazyk.

  Zameranie: celá škola/trieda

  Zdroje/pomôcky: Wheeldecide

  Inšpirácia: https://languagesconnect.ie/thinklanguages/

  10. Medzinárodný on-line tandem

  Veľmi efektívnym spôsobom učenia sa jazyka je tandemové učenie, t. j. cvičenie s rodeným hovoriacim. Ak chcete, aby vaši žiaci nepremeškali skvelú príležitosť učiť sa jazyk spolu s rodeným hovoriacim, zorganizujte medzinárodný on-line tandem.

  Táto aktivita si vyžaduje určitú dávku organizácie, preto by vaša škola mohla zvážiť zapojenie sa do platformy Európskej komisie eTwinning. Táto platforma podporuje spoluprácu škôl v Európe prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií (IKT). Umožňuje učiteľom vyhľadávať iných registrovaných eTwinnerov a školy, spájať sa s nimi a spolupracovať na rôznych aktivitách.

  Pripojením sa k tejto platforme by vaša škola mohla ľahko nadviazať kontakt so zahraničnou školou v sieti eTwinning a zorganizovať medzinárodný on-line tandem. Samozrejme, toto podujatie môžete zorganizovať toľkokrát, koľkokrát si želáte a s rôznymi jazykovými kombináciami, aby ste umožnili účasť žiakom rôznych cudzích jazykov. Cieľom je nadviazať medzinárodné priateľstvá a čo najviac si precvičiť jazykové kompetencie.

  Zameranie: celá škola/trieda

  Zdroje/pomôcky: https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm

  Inšpirácia: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/23896/language/en-GB/Default.aspx

  11. Deň stolových hier

  Zorganizujte so svojimi žiakmi „deň stolových hier“ a ukážte im, aké zábavné môžu byť jazyky! Žiaci sa môžu rozdeliť do skupín a striedať sa pri jednotlivých hrách. Pre väčšiu motiváciu môžete triedu rozdeliť do skupín, ale všetci môžu hrať tú istú hru a zistíte, kto vyhrá.

  Myšlienkou tejto aktivity je, aby si žiaci precvičili zábavnou formou jazyk, ktorý sa učia, takže si možno ani neuvedomia, že sa vlastne učia!

  Zameranie: trieda

  Zdroje/pomôcky: https://www.spanishplayground.net/spanish-board-games, https://www.ef.com/wwen/blog/teacherzone/try-these-classic-board-games-in-class/

  12. Súťaž o dizajn na tričku EDJ

  Európske centrum pre moderné jazyky každoročne organizuje súťaž v dizajne na tričko pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Prečo teda nepovzbudiť svojich žiakov, aby sa zapojili?

  Ak sa chcú žiaci zapojiť do súťaže, stačí, ak vytvoria dizajn/obrázok/grafický návrh, ktorý spĺňa požiadavky uvedené na našom webovom sídle a nahrajú ho na našu platformu: https://edl.ecml.at/tshirtcontest

  Víťaz nielenže uvidí svoj návrh zobrazený na všetkých našich tričkách, ale bude uvedený aj na našom webovom sídle! Je načase, aby ste sa pustili do realizácie svojich nápadov!

  Zameranie: celá škola/trieda

  Zdroje/pomôcky: https://edl.ecml.at/tshirt

  13. Medzinárodný filmový festival

  Skvelým spôsobom, ako si žiaci môžu zlepšiť svoje kompetencie v počúvaní, je sledovanie filmov v cudzom jazyku. Čo tak zorganizovať „medzinárodný filmový festival“? Môžete ho zrealizovať na úrovni triedy alebo školy, v závislosti od priestoru, ktorý máte k dispozícii. Navyše, festival môže trvať toľko dní, koľko len chcete! Možno to nebude festival v Cannes alebo Benátkach, ale určite preň nájdete pútavý názov!

  Môžete si vybrať filmy z rôznych krajín a v rôznych jazykoch. Samozrejme, v závislosti od jazykovej úrovne žiakov možno budete musieť použiť verzie filmov s titulkami. Tento festival pomôže žiakom zlepšiť si svoje kompetencie bez toho, aby si to uvedomovali a zároveň podnietite ich záujem o iné jazyky a kultúry.

  Môžete sa tiež dozvedieť viac o „Eurimages“, podpornom fonde Rady Európy, ktorý podporuje nezávislú filmovú tvorbu na európskej úrovni. Mnohé z filmov podporených prostredníctvom tohto fondu sú svetoznáme a získali ocenenia na významných filmových festivaloch.

  Zameranie: celá škola/trieda

  Zdroje/pomôcky: https://www.coe.int/en/web/eurimages/eurimages-prize-list, https://www.commonsensemedia.org/lists/best-international-films-for-kids, https://thelearningadventure.com/2020/04/language-films-students, https://www.negrabohemian.com/blog/2019/4/2/20-foreign-movies-to-watch-with-kids

  14. Založte knižný klub

  Ďalším jednoduchým a zábavným spôsobom, ako zlepšiť čítanie s porozumením a slovnú zásobu v cudzom jazyku, je založiť knižný klub. Tento typ aktivity nielenže podporuje u žiakov lásku k čítaniu, ale zároveň buduje ich jazykové kompetencie v mnohých oblastiach, napríklad v oblasti pravopisu. Okrem toho budete môcť túto činnosť vykonávať s rôznymi skupinami žiakov bez ohľadu na vek.

  Ak chcete založiť úspešný on-line knižný klub, mali by ste pri výbere kníh zohľadniť záujmy žiakov a tak zabezpečiť, že sa budú cítiť motivovaní a budú sa chcieť do tejto činnosti zapojiť. Mali by ste sa tiež uistiť, že knihy sú primerané úrovni žiakov v danom cudzom jazyku.

  V odkazoch nižšie nájdete mnoho tipov, čo treba zvážiť pri zakladaní on-line knižného klubu so žiakmi.

  Zameranie: trieda

  Zdroje/pomôcky: https://bookclubz.com/,

  Inšpirácia:https://globalgraduates.com/articles/books-to-read-when-youre-learning-a-language

  15. Výzva v geografickej hre

  Ako lepšie povzbudiť žiakov k precvičovaniu cudzích jazykov ako pomocou výzvy? „GeoGuesser“ je on-line geografická hra, ktorá hráča umiestni na niekoľko náhodných miest po celom svete a vyzve ho, aby zistil, kde sa nachádza! Aby to hráči dokázali, musia venovať pozornosť svojmu okoliu.

  Našťastie sa jedna z najlepších indícií, ktorú môžete pri hraní „Geoguesser“ získať, týka jazykov. Žiaci počas hry narazia na najrôznejšie nápisy, reklamy a podobne. Rozpoznanie abecedy, jazykov a miesta, kde sa nimi hovorí, im pomôže zistiť, v ktorej krajine a meste/oblasti sa nachádzajú. Budú musieť na mape vybrať miesto, kde si myslia, že sa nachádzajú. Čím bližšie sa dostanú k miestu, ktoré vybral „Geoguesser“, tým viac bodov získajú.

  Okrem toho sú k dispozícii rôzne herné módy. V niektorých budú mať vaši žiaci časový limit na zistenie polohy. V iných módoch si môžete vybrať, či chcete, aby vaši žiaci hrali po celom svete alebo či chcete, aby ich „Geoguesser“ umiestnil do konkrétnej krajiny/oblasti a zameral sa na konkrétny jazyk alebo kultúru. Zábava je zaručená!

  Zameranie: trieda

  Zdroje/pomôcky: https://www.geoguessr.com/, https://www.geoguessr.com/education

  Inšpirácia: https://srtaspanish.com/2018/05/04/geoguessr-lets-explore-the-world/

  16. Zorganizovať „špeciálne vydanie“ novín ku Dňu jazykov

  Buď pre vašu triedu alebo pre celú školu/inštitúciu. Škála môže byť malá alebo veľká, presne podľa vášho želania.

  Na začiatok však budete potrebovať redakčný tím, novinárov a fotografa, aby ste mohli vytvoriť svoj vlastný „Language Tribune, Herald, Bugle, Times“ alebo akýkoľvek iný názov, ktorý chcete dať svojim novinám, ktoré vyjdú 26. septembra!

  Čo by v nich mohlo byť? Podobne ako bežné noviny môžu obsahovať rôzne zaujímavé rubriky a články: úvodník, rozhovory – možno s riaditeľom školy o tom, prečo sú jazyky dôležité, so žiakmi, ktorí sa zaujímajú o konkrétny jazyk, s učiteľmi o tom, čo ich prvýkrát zaujalo na jazyku, ktorý učia a/alebo s polyglotmi. Čo tak potom upozorniť na zdroje, ktoré sú ľahko dostupné vo vašej škole/inštitúcii a vo vašej lokalite; urobiť prieskum niektorých miest vo vašom meste, ktorých názvy pochádzajú z iných jazykov a prečo. Zistite nejaké zaujímavé fakty o jazykoch v časti „Vedeli ste, že?“ alebo uveďte text populárnej piesne v cudzom jazyku (možno aj s prekladom). Môžete dokonca vypracovať krížovku alebo kvíz o jazykoch. A takmer každé noviny majú športovú rubriku a/alebo stĺpček s klebetami, takže čo tak vytvoriť profil športovej „celebrity“ alebo inej „hviezdy“ vo vašom okolí, ktorá má iný jazykový pôvod?

  Samozrejme, ak chcete, tak môžete pripraviť náročnejšiu dvojjazyčnú verziu svojich novín.

  Zameranie: celá škola/trieda

  Stránka so zdrojmi/pomôckami: https://edl.ecml.at/downloads, https://www.ecml.at/Portals/1/HoneyModules_UserFiles/B8A51761-BEE0-4ADA-86B9-688D21694D49/6_EOL-Example-005-E-Class%20newspaper_03022020_122103.pdf" target=

  17. Naučte sa pozdraviť vo viacerých jazykoch

  Žiaci pracujú v malých skupinách a vytvárajú plagáty napríklad s pozdravmi „Dobrý deň“ alebo „Ako sa máš?“ v niekoľkých rôznych jazykoch. Žiaci, ktorí prezentujú plagáty a/alebo vyslovujú pozdrav, sa nahrávajú na video (napríklad pomocou mobilného telefónu). Alebo sa môže zorganizovať súťaž, v koľkých jazykoch dokážu žiaci v určenom časovom limite (napríklad jedna minúta) vysloviť pozdrav.

  Videonahrávky sa môžu spojiť do jedného videa, ktoré bude prezentovať výsledok aktivity.

  Cieľom je oboznámiť žiakov s jazykovou rozmanitosťou a ďalej ich motivovať k učeniu sa cudzích jazykov.

  Zameranie: aktivita triedy

  Stránka so zdrojmi/pomôckami: https://edl.ecml.at/downloads, https://edl.ecml.at/tabid/1772/EventID/17316/Default.aspx

  18. Veľká viacjazyčná kniha vtipov (alebo Rozosmej ma!)

  V koľkých jazykoch dokážete niekoho rozosmiať? Po mimoriadne prísnom výberovom procese „hrdo“ predstavujeme výsledky tejto iniciatívy z roku 2022. Z viac ako 700 zaslaných vtipov (nie všetky sa dali uverejniť) sme starostlivo vybrali „créme de la crème“ viacjazyčného humoru.

  Pre fanúšikov vianočných vtipov je to nutnosť...

  Uvítame, ak budete aj naďalej posielať nové a ešte zábavnejšie vtipy s viacjazyčným prvkom do 2. dielu...!

  Zameranie: aktivita triedy

  Zdroje/pomôcky: https://edl.ecml.at/jokebook

  19. Nové: Ďalšia cesta Lary – naprieč európskymi regionálnymi a menšinovými jazykmi

  Lara sa vydáva na novú jazykovú cestu – V tejto kapitole Lara skúma fascinujúci svet regionálnych a menšinových jazykov a keďže je zvedavá, samozrejme, objavuje mnohé jazykové poklady!

  Po tom, čo sa Lara počas svojej prvej cesty zoznámila so 46 „veľkými“ európskymi jazykmi, sa počas tejto cesty rozhodla preskúmať jazyky, ktoré nie sú tak známe mimo oblastí, v ktorých sa nimi hovorí. V niektorých prípadoch majú jazyky, s ktorými sa stretla, viacero dialektov. Niektoré nemajú štandardizovanú písomnú podobu alebo sa dajú vyjadriť v rôznych písmach a v niekoľkých prípadoch počet rodených hovoriacich klesá. Vo všetkých prípadoch však majú tieto jazyky hrdú tradíciu a veľmi oddané a aktívne komunity hovoriacich, ktorí sa snažia zabezpečiť, aby sa ich jazykové dedičstvo odovzdávalo ďalším generáciám.

  Zameranie: aktivita triedy

  Zdroje/pomôcky: https://edl.ecml.at/languagejourney, https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/guideforteachers/tabid/3227/Default.aspx

  20. Otestujte si svoje vedomosti o európskych jazykoch

  Na webovom sídle EDJ nájdete množstvo informácií o európskych jazykoch – v podobe jazykových faktov, zaujímavostí, slávnych citátov, kvízov (pripravuje sa aj kvíz Kahoot!), ako aj jazykových hier. Prečo nezorganizovať jazykovú súťaž pre vašu triedu na základe jednej alebo viacerých z týchto aktivít?

  Zameranie: aktivita triedy

  Zdroje/pomôcky: https://edl.ecml.at/languagetrivia; https://edl.ecml.at/languagefacts; https://edl.ecml.at/braingame; https://edl.ecml.at/quiz; https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/guideforteachers/tabid/3227/Default.aspx; https://edl.ecml.at/signlanguage ; https://edl.ecml.at/quotes.