Aká multilingválna je vaša trieda/organizácia ?

Už ste si niekedy položili otázku do akej miery je vaša trieda/organizácia multilingválna? Často sa v jednej triede, kancelárii alebo organizácii vyskytuje viac jazykov ako si viete predstaviť. Môže to byť z viacerých dôvodov: vaši žiaci alebo kolegovia doma hovoria svojim materinským alebo iným jazykom; niektorí možno žili alebo pracovali v inej krajine; alebo sa jednoducho naučili ďalší jazyk v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania.
Odhaduje sa, že v Európe je viac ako 225 domorodých jazykov, nepočítajúc jazyky, ktoré prišli na kontinent prostredníctvom migrácie. 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v roku 2018 by sme chceli vyzvať školy, kancelárie, združenia a v podstate všetky inštitúcie alebo jednotlivcov, aby prezentovali svoje jazyky. Prostredníctvom tejto iniciatívy by sme chceli poukázať na realitu dnešnej multilingválnej Európy a nájsť  triedy či pracoviská, ktoré sú jazykovo «najbohatšie».
 

V prípade záujmu môžete rozličnými kreatívnymi spôsobmi ukázať, ako multilingválna je vaša trieda alebo organizácia. Môžete, napríklad, urobiť krátku video alebo audio nahrávku (maximum 30 sekúnd), plagát alebo zaujímavý text či pieseň – čokoľvek, čo sa vám páči a demonštruje jazykové kompetencie. Rok 2018 je rokom Európskeho kultúrneho dedičstva, preto radi uvítame vaše príspevky, ktoré zobrazujú akými inovatívnymi spôsobmi objavujete a prezentujete iné kultúry v školskom alebo pracovnom prostredí

Veríme, že do 10. októbra 2018 spoznáme najmultilingválnejšie a najinterkultúrnejšie triedy, učebne a pracoviská v Európe.

(Všetci zúčastnení obdržia potvrdenie o účasti)

(open from 10th September until 10th October): Participate now