EDL.ECML.AT/APP

L-app tal-isfidi lingwistiċi tal-aġent sigriet  2023 

Tista’ tikkompeti ma’ sħabek biex tgħaddi mill-isfidi, tidentifika l-pajjiżi u l-lingwi u tlesti l-kwiżżijiet. L-isfidi jibdew minn dawk faċli, bħal “għodd minn 1 sa 10 bi 3 lingwi differenti f’minuta” għal oħrajn li huma aktar diffiċli, bħal “flimkien ma’ ħabib(a), ikteb il-kliem ta’ kanzunetta b’lingwa barranija”. Tista’ tikkompeti ma’ sħabek biex tgħaddi mill-isfidi, tidentifika l-pajjiżi u l-lingwi u tlesti l-kwiżżijiet. L-isfidi jibdew minn dawk faċli, bħal “għodd minn 1 sa 10 bi 3 lingwi differenti f’minuta” għal oħrajn li huma aktar diffiċli, bħal “flimkien ma’ ħabib(a), ikteb il-kliem ta’ kanzunetta b’lingwa barranija”.

L-app tal-isfidi lingwistiċi tal-aġent sigriet  2023 

L-isfidi u l-kwiżżijiet li jinsabu f’din l-app jinkoraġġixxu lil dawk li qed jitgħallmu l-lingwi — aġenti internazzjonali futuri — biex jieħdu vantaġġ mill-ħafna opportunitajiet disponibbli biex jipprattikaw jew jitgħallmu aktar dwar lingwa lil hinn mill-kuntest tal-klassi. Billi tgħaddi minn sensiela ta’ livelli tista’ titla’ minn aġent għadu jitħarreġ għal aġent sigriet gwapp.
Ara l-paġna
Bħala aġent internazzjonali inti se żżur postijiet ġodda u artijiet barranin. Se tkun sfida iebsa. Aġent tajjeb għandu jkun kunfidenti fil-ħiliet tiegħu fil-lingwi biex ikun ċert li qatt ma jiżvela l-identità tiegħu! Għaldaqstant jeħtieġ li tkun taf titkellem b'lingwi barranin b'mod kemm jista' jkun mexxej.
L-isfidi tal-lingwi huma marbuta l-iktar ma' attivitajiet komunikattivi awtentiċi ta' kuljum, li l-aġenti jridu jkunu preparati għalihom.
Ir-riċerka turina li xi studenti jibżgħu jieħdu riskju u mhux dejjem jaħtfu l-opportunità biex jipprattikaw lingwa li jkunu qed jitgħallmu lil hinn mill-klassi.
Il-komunikazzjoni b'lingwa barranija fil-ħajja ta' kuljum hija xi ftit stressanti speċjalment meta tkun fuq missjoni. Tista' tagħmel xi żbalji, tinftiehem ħażin, ma tifhimx sew lill-oħrajn, tassumi identità differenti u tbiddel il-mod kif tuża lingwa.
Din l-app se tippreparak għal dawn is-sitwazzjonijiet.
Sfida lingwistika tal-jum: Play a ‘speak dating’ game with foreign languages!

Download