Kolika jazyky se ve vaší třídě nebo organizaci mluví?

Přemýšleli jste někdy o tom, kolika jazyky se ve vaší třídě nebo organizaci mluví? Ve třídách, kancelářích nebo organizacích je často zastoupeno mnohem více jazyků, než byste čekali. Důvody mohou být různé: vaši žáci nebo kolegové mají různé mateřské jazyky, mohli žít nebo pracovat v různých zemích nebo se prostě jazyky naučili prostřednictvím formálního a neformálního vzdělávání.
Odhaduje se, že v Evropě existuje více než 225 domorodých jazyků. A to do tohoto čísla nejsou zahrnuty ty, které přicházejí na kontinent prostřednictvím migrace. 

Pro Evropský den jazyků v roce 2018 hledáme školy, úřady, sdružení a  další organizace nebo jednotlivce, kteří chtějí prezentovat své jazyky. Prostřednictvím této iniciativy bychom rádi ukázali, kolik se v Evropě používá jazyků v praxi a objevili evropské třídy a pracoviště, kde se mluví nejvíce jazyky.
 

Účastnit se můžete jakýmkoliv způsobem, který bude demonstrovat, jak moc je vaše třída/organizace vícejazyčná. Může se jednat například o krátký videoklip nebo zvukový záznam (ne více než 30 vteřin), plakát, text, písničku, která dokládá zastoupené jazykové dovednosti, ve skutečnosti to může být cokoliv! Vzhledem k tomu, že rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví, vítané jsou také příspěvky, které ukazují inovativní způsoby objevování a prezentování jiných kultur ve vaší škole nebo organizaci. 

Doufáme, že se nám do 10. října 2018 podaří najít nejvíce vícejazyčné a interkulturní třídy a pracoviště v Evropě.

(Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti)

(Open from 10th September until 10th October)