Hur flerspråkigt är ditt klassrum eller din organisation?

Har du någonsin funderat över hur flerspråkigt ditt klassrum eller din organisation faktiskt är? Det finns ofta många fler språk representerade i ett klassrum, på ett kontor eller i en förening än vad man kanske tror. Det kan finnas många olika anledningar till det: dina elever eller kollegor har olika hemspråk, de kan ha bott eller arbetat i olika länder eller de kan helt enkelt ha lärt sig sina språk genom formell och informell utbildning.
Man räknar med att det finns över 225 inhemska språk i Europa, och då har man inte räknat med de språk som människor haft med sig när de kommit från andra länder

Inför firandet av den europeiska språkdagen 2018 söker vi skolor, arbetsplatser, föreningar och andra organisationer eller personer som vill berätta om och ge exempel på de språk som man kan. Genom detta initiativ vill vi uppmärksamma flerspråkighet i Europa och lyfta fram Europas mest språkrika klassrum och arbetsplatser.
 

Ni kan använda er av olika kreativa uttrycksmedel som visar hur flerspråkigt ert klassrum eller er organisation är. Det kan till exempel vara en kort video- eller ljudinspelning (inte längre än 30 sek), en affisch, något skrivet eller en sång som visar på de språkkunskaper som finns. Eftersom 2018 är det europeiska kulturåret välkomnar vi också inlägg som visar på nya sätt att upptäcka och presentera andra kulturer och språk i din skola eller på din arbetsplats

Sista anmälningsdag är den 10 oktober 2018 och då hoppas vi ha fått in så många bidrag så att vi kan utse Europas mest flerspråkiga och interkulturella klassrum och arbetsplatser.

(Alla deltagare kommer att få ett intyg på att man deltagit)

(Open from 10th September until 10th October)