Vyhlásenie generálnej tajomníčky Marije Pejčinović Burić pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2023
Európsky deň jazykov nám pripomína, že učenie sa jazyka je krokom k otvorenosti a rešpektovaniu iných kultúr
Štrasburg, 25.09.2020 – Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001 – spolu s Európskou komisiou.

„Európsky deň jazykov nám dáva príležitosť vážiť si a podporovať všetky jazyky a kultúry v Európe. Tento rok kladieme osobitný dôraz na inkluzívne jazykové vzdelávanie, ktoré podporuje všetkých učiacich sa v rozvíjaní ich potenciálu a aktívnej účasti v rozmanitých a demokratických spoločnostiach“, vyhlásila generálna tajomníčka Marija Pejčinović Burić.

Základné informácie o Európskom dni jazykov

Odhaduje sa, že v Európe existuje viac ako 225 domorodých jazykov a to bez jazykov, ktoré sa na kontinent dostali migráciou.

Špecifickými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

  • zvýšiť povedomie o význame jazykového vzdelávania s cieľom zlepšiť viacjazyčnosť a interkultúrne porozumenie;
  • podporiť bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy;
  • podporiť celoživotné učenie sa jazykov v škole i mimo nej.

Rada Európy a Európska komisia úzko spolupracujú na koordinácii Európskeho dňa jazykov.

Webové sídlo, ktoré je k dispozícii v 42 jazykoch, poskytuje informácie o stovkách udalostí usporiadaných pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov, ako aj širokú škálu zdrojov a aktivít pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o jazyky a učenie sa jazykov. Nová aplikácia vytvorená špeciálne pre Európsky deň jazykov 2021 povzbudzuje k realizácii viacerých jazykových výziev, čím zvyšuje ďalšiu kompetenciu a sebavedomie v používaní rôznych jazykov.