en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Zistite sami, ako ste na tom s jazykovými zručnosťamiZískate peknú a informatívnu grafickú podobu vašich jazykových zručností!
 
Aktivita „Zistite sami, ako ste na tom s jazykovými zručnosťami“ vám pomôže samostatne si zhodnotiť úroveň ovládania jazykov podľa šiestich referenčných úrovní definovaných v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (SERR). Referenčná stupnica, ktorú Rada Európy vypracovala v rámci SERR v 2001, sa považuje za európsky štandard pre hodnotenie úrovne jazykových kompetencií jednotlivca. Používa sa vo vnútroštátnych/národných vzdelávacích systémoch, pri certifikácii a spoliehajú sa na ňu aj zamestnávatelia.

Keď si to vyskúšate a budete odpovedať na otázky, nezabúdajte, že toto je sebahodnotiaci proces a výsledky odrážajú iba časť vašich zručností a že je to iba hra! Iba vy sami viete, čo skutočne dokážete robiť s jazykmi, ktoré ovládate. 

Viac informácií o Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky: učenie, vyučovanie, hodnotenie (SERR) sa dozviete na nasledujúcej webovej stránke.

Pre správcov webových stránok: Chcete si pridať túto aktivitu na vašu stránku? Budeme veľmi radi. Zašlite nám e-mail na: information@ecml.at s presnou adresou URL, kam chcete hru umiestniť. Jedinou našou požiadavkou je, aby ste uviedli oznámenie o autorských právach.

<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/SK/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

Niekol'ko faktov o jazykoch
Language trivia
Casto kladené oztáky o posunkovej reci
Zistite sami, ako ste na tom s jazykovymi zrucnost'ami
Poklady jazykov
Talk to me!
Animal sounds
Jazykovy kvíz
Unique words
Celebrities speaking languages
Ahoj!
Palindromes
Same word - different meaning
Pexeso
Longest word
Tongue twisters
Idioms of the world
Send a card
Sign language game