Imena mijesta

Toponimija izučava imena mijesta. Definicije uglavnom zavise od prirodnog ili geografskog porijekla (rijeka/brdo/šuma/močvara/bara) ili ljudskih naselja (tvrđava/kamp/dvorac) ili klime ili boje (vruće/svjetlo/bijelo ili hladno/crno/tamno) ili osnivača (osvajača/svjetaca) ili osnovnih uslova za razmjenu (mirna luka). Međutim, neki su proizvod dugog procesa; neki su se prenosili preko folklora, mita ili legende. Nijesu svi skroz shvaćeni i često su apokrifni, što čini da se učenjaci veoma brinu oko opovrgavanja derivacija
Items count: 217