Fira Europeiska språkdagen med oss!Runt om i Europa uppmuntras 800 miljoner européer, som finns representerade i Europarådets 47 medlemsstater, att lära sig fler språk. Språkinlärning kan ske oavsett ålder och både inom och utanför skolans väggar. Inom Europarådet är man övertygad om att språklig mångfald är en viktig del i vår kontinents rika kulturarv och ett redskap för att uppnå större interkulturell förståelse. Därför arbetar rådet med att främja flerspråkighet i hela Europa.
Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.

Valuing all languages in Europe


Aktiviteter 

"Where am I?" game

You'll be shown 20 random images from all over Europe. Can you find out, where those images where taken? Use your language skills and the virtual magnifying glass to find hints in the picture. Good luck!

Send us your own pictures for this game here!

 Nytt  "Where am I?" game


You'll be shown 20 random images from all over Europe. Can you find out, where those images where taken? Use your language skills and the virtual magnifying glass to find hints in the picture. Good luck!

And: Add your own images to the game!

Se sida

Affisch: “20 saker som du kanske inte visste om Europas språk”

Multilingual tongue twister challenge

How many tongue twisters, in at least 3 different languages, can you manage, more or less correctly, in one minute? Tongue twisters are tricky in one language but 3 or more is certainly not for the faint-hearted! You can prove just how good you are, either individually or within a group, by submitting a video.

 Initiative 
Multilingual tongue twister challenge

How many tongue twisters, in at least 3 different languages, can you manage, more or less correctly, in one minute? Tongue twisters are tricky in one language but 3 or more is certainly not for the faint-hearted! You can prove just how good you are, either individually or within a group, by submitting a video.

Se sida

The great multilingual joke book (or Make me laugh!)

In how many languages can you make someone laugh? A sense of humour and what someone finds amusing are often considered to be influenced by the language/s they speak and their cultural background. In order to test out whether this is really the case, and during a time where there has not been much to laugh about, we are inviting you to send us your best jokes. The jokes can be in your own language/s or a language you are learning - the most important thing is that they are funny! They can of course be related to language/ adaptable to different languages but the primary criteria is that they are amusing!

Submit your favourite joke! If your joke makes it past a very strict jury (comprised of individuals who don’t laugh much!) your joke may be selected to feature in the ‘greatest ever (or perhaps only!) multilingual joke book’ to be published after the EDL.

 Initiative 
The great multilingual joke book (or Make me laugh!)

In how many languages can you make someone laugh? Submit your favourite joke! If your joke makes it past a very strict jury (comprised of individuals who don’t laugh much!) your joke may be selected to feature in the ‘greatest ever (or perhaps only!) multilingual joke book’ to be published after the EDL.

Se sida

Famous quotes

We are all familiar with quotes from famous personalities in our own languages and cultures - but how many do we know from elsewhere in different languages? Here is a chance to discover the wisdom, truths (or half-truths!), creativity, humour and sometimes downright cynicism from a range of cultures and languages as well as their origins. Do you have a favourite? We would be delighted if you would also contribute some of your own!

Famous quotes

We are all familiar with quotes from famous personalities in our own languages and cultures - but how many do we know from elsewhere in different languages? Here is a chance to discover the wisdom, truths (or half-truths!), creativity, humour and sometimes downright cynicism from a range of cultures and languages as well as their origins. Do you have a favourite? We would be delighted if you would also contribute some of your own!

Se sida

Den hemliga agentens app för språkliga utmaningar  2022 

Utmaningarna och uppgifterna i den här appen uppmuntrar dem som lär sig – framtida internationella agenter – till att dra nytta av de många möjligheter som finns att träna på eller lära sig mer om ett språk utanför ett undervisningssammanhang. Genom att ta sig igenom ett antal nivåer kan du avancera från nybörjaragent under utbildning till att bli en mästerlig hemlig agent. Du kan tävla med vänner om att genomföra utmaningar, att identifiera länder och språk och att genomföra uppgifter. Utmaningarna går från lätta, såsom ”räkna från 1 till 10 på tre olika språk på högst en minut” till mer utmanande, såsom ”skriv texten till en sång/rap på ett annat språk tillsammans med en vän”.

Den hemliga agentens app för språkliga utmaningar  2022 

Utmaningarna och uppgifterna i den här appen uppmuntrar dem som lär sig – framtida internationella agenter – till att dra nytta av de många möjligheter som finns att träna på eller lära sig mer om ett språk utanför ett undervisningssammanhang. Genom att ta sig igenom ett antal nivåer kan du avancera från nybörjaragent under utbildning till att bli en mästerlig hemlig agent.
Se sida

EDL T-shirt tävling

Skicka oss din design/bild/grafik/ och få din layout på den officiella EDL T-shirten! Läs mer
Eller köp helt enkelt den officiella EDL T-shirten.

Poll: Why learn a language?

Which of following factors would motivate you most to learn a new language (choose a maximum of 3)? If it was none of these – let us know your suggestions!

Se sida

Poll: Why learn a language?

Which of following factors would motivate you most to learn a new language (choose a maximum of 3)? If it was none of these – let us know your suggestions!
 
Other
 

Bake a cake!

For the 20th anniversary of the European Day of Languages we asked you to send us your best birthday cake recipes. We now have chosen 20 amazing recipes and put them into a colourful booklet.

Celebrate with us by baking one of these truly European birthday cakes!

Download the book

Du kan också lära dig språk!


Ladda ner broschyren!

Vilket språk är det?

Vi känner alla igen den här situationen: på en buss, på ett kafé eller på gatan hör vi två personer tala ett annat språk, och vi undrar vilket språk det är. Nu övar vi lite, och nästa gång det händer kommer du att känna igen det lätt!
 
Gå till sidanSpråkliga utmaningar

  
De 51 utmaningarna i handboken uppmuntrar eleverna att gå lite utanför sin komfortzon och dra nytta av de rikliga möjligheter som finns att öva eller lära sig mer om ett språk bortom ett klassrumskontext.  
Ta reda på mer

Nyaste Eventen

26/9/2022 - 30/9/2022
RS
OŠ "12. septembar"
26/9/2022 - 27/9/2022
PL
ZSP NR 4 W BRZESZCZACH
30/9/2022 -
HU
Chamber of Commerce and Industry Veszprém
9/10/2022 - 14/10/2022
FR
MEDIATHEQUE
28/9/2022 -
FR
Bibliothèque Béalières

Se alla event

- Statistik för 2022  -
 
42 14 6747
evenemang länder deltagare

 

  Mer...

Myt eller fakta?

1. Mitt modersmål är allt jag behöver.

Myt   Fakta
Hoppa över

2. Jag är inte tvåspråkig/flerspråkig. Jag kan bara tala ett språk.

Myt   Fakta
Hoppa över

3. De flesta människor använder fler än ett språk.

Myt   Fakta
Hoppa över

4. Engelska är det enda språket som barn behöver.

Myt   Fakta
Hoppa över

5. Barn blir förvirrade om de lär sig fler än ett språk samtidigt.

Myt   Fakta
Hoppa över

6. Jag kan inte hjälpa ett barn att lära sig eller använda ett språk som jag själv inte kan (tillräckligt bra).

Myt   Fakta
Hoppa över

7. Om elever inte kan skolspråket lär de sig det bäst genom att bara höra det språket och genom att bara använda det språket.

Myt   Fakta
Hoppa över

8. Fortsatt användning av modersmålet inverkar negativt på skolspråket som barnet lär sig.

Myt   Fakta
Hoppa över

9. Min uppgift är att undervisa i X som främmande språk och inte att behöva handskas med andra språk i mitt klassrum.

Myt   Fakta


Veckans IKT-språkverktyg

Lingt (language learning software, aimed at speaking/listening)

A web-based tool for course organisation that provides opportunities for students to speak and for teachers to assess their speaking and listening ability. Teachers create spoken dialogues, dictations... view details

View all tools

De mest effektiva metoderna för att lära sig ett nytt språk


Visste du att…

Europeiska Spårkdagen understöds och koordineras av European Center for Modern Languages of the Council of Europe? Europarådet är kontinentens ledande organisation för de mänskliga rättigheterna. Det består av 46 medlemsstater, inklusive samtliga medlemmar av Europeiska unionen. 
 

Eventense sida

Materialse sida

Nerladdningarse sida

Ditt nationella reläse sida


Själv-utvärdera dina språkkunskaper

“själv-utvärdera dina språkkunskaper”-verktyget hjälper dig mäta dina kunskaper i de språk du kan enligt 6 referensnivåer beskrivna i Common European Framweork of Reference for Languages (CEFR).
Börja nu!