Činjenice o jeziku

Da li ste znali da...

01Postoji između 6000 i 7000 jezika na svijetu - koje govori 7 milijardi ljudi, podijeljenih u 189 nezavisnih država.

02Postoji oko 225 autohtonih jezika u Evropi - oko 3% od ukupnog svjetskog broja.

03Većina svjetskih jezika govori se u Aziji i Africi.

04Najmanje polovica svjetskog stanovništva je dvojezična ili višejezična, tj. govore dva ili više jezika.

05 U svakodnevnom životu sve više Evropljana se susreće sa stranim jezicima. Postoji potreba za stvaranjem većeg interesa za jezicima među evropskim građanima.

06 Mnogi jezici imaju 50.000 riječi ili više, ali govornici obično znaju i koriste samo jedan dio ukupnog vokabulara: u svakodnevnom razgovoru ljudi koriste istih nekoliko stotina riječi.

07Jezici su stalno u kontaktu jedni s drugima i utiču jedni na druge na razne načine: engleski je posudio riječi i izraze iz mnogih drugih jezika u prošlosti, dok evropski jezici sada posuđuju mnoge riječi iz engleskog.

08U prvoj godini dijete proizvede širok spektar glasova i zvukova; nakon prve godine izgovara prve razumljive riječi; oko treće godine formiraju se složene rečenice; u petoj godini dijete poznaje nekoliko hiljada riječi.

09Maternji jezik je obično onaj jezik koji neko najbolje zna i najviše koristi. Ali postoje i "savršeni dvojezični govornici" koji govore dva jezika jednako dobro. Normalno je, međutim, da dvojezični govornici ne pokazuju savršeni balans između svoja dva jezika.

10Dvojezičnost nosi sa sobom mnoge prednosti: čini učenje dodatnih jezika lakšim, poboljšava proces razmišljanja i njeguje kontakte s drugim ljudima i njihovim kulturama.

11Dvojezičnost i višejezičnost nose sa sobom i ekonomske prednosti: radna mjesta su lakše dostupna onima koji govore nekoliko jezika, a višejezične kompanije imaju veću konkurentsku prednost od jednojezičnih.

12Jezici su povezani jedni s drugima kao članovi porodice. Većina evropskih jezika pripada velikoj indo-evropskoj porodici.

13 Većina evropskih jezika pripada jednoj od tri velike skupine: germanskoj, romanskoj ili slavenskoj.

14 Skupina germanskih jezika uključuje danski, norveški, švedski, islandski, njemački, nizozemski, engleski i jidiš, među ostalima.

15Romanski jezici uključuju italijanski, francuski, španski, portugalski i rumunski, među ostalima.

16Slavenski jezici uključuju ruski, ukrajinski, bjeloruski, poljski, češki, slovački, slovenački, srpski, hrvatski, makedonski, bugarski i ostale.

17 Većina evropskih jezika koristi latinicu. Neki slavenski jezici koriste ćirilicu. Grčki, armenski, gruzijski i jidiš imaju svoje pismo.

18 U većini država u Evropi se govore brojni regionalni ili manjinski jezici – neki od njih su stekli i službeni status.

19Najčešće korišteni neevropski jezici na evropskom teritoriju su arapski, kineski i hindi, svaki sa svojim sistemom pisanja.

20Rusija (148 miliona stanovnika) ima daleko najveći broj jezika koji se govore na njenom teritoriju: od 130 do 200 ovisno o kriteriju.

21 Zbog priliva migranata i izbjeglica, Evropa je postala u velikoj mjeri višejezična. U samom Londonu govori se oko 300 jezika (arapski, turski, kurdski, berberski, hindi, pandžabi, itd.).

Sada kada ste naučili tako mnogo stvari - zašto ne probate jezički kviz?