Proslavite Evropski dan jezika s nama!

Širom Evrope, 800 miliona Evropljana zastupljenih u 47 država članica Vijeća Evrope, potaknuti su da uče što više jezika, u bilo kojoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezička raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni element bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Evrope promoviše višejezičnost u cijeloj Evropi. 

Na inicijativu Vijeća Evrope, Strasbourg, Evropski dan jezika se od 2001. godine obilježava svake godine 26. septembra.

Najnoviji događaji

27/9/2018 - 15/11/2018
it
ROMA
29/8/2018 - 31/10/2018
tr
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi
26/8/2018 - 27/9/2018
sk
ZŠ Vychylovka
26/9/2018 - 26/10/2018
it
school
25/9/2018 - 30/10/2018
ro
Lycee "Onisifor Ghibu"
20/9/2018 - 31/10/2018
gr
ASOPIA, VIOTIA, GREECE

Vidite sve događaje


Aktivnosti  

Koliko je višejezičan vaš razred/organizacija?


Za Evropski dan jezika 2018. pozivamo škole, kancelarije, udruženja i zapravo sve organizacije ili pojedince da pokažu svoje jezičke veštine. Kroz ovu inicijativu želimo da istaknemo višejezičnu Evropu i otkrijemo najrazličitije učionice i radna mjesta u Evropi. Saznajte vise 

 

Takmičenje za EDJ majice 


Pošaljite nam vaš dizajn/sliku/grafiku i imajte vaš prikaz  na zvaničnoj EDJ majici! Saznajte vise

Ili jednostavno kupite zvaničnu EDJ majicu.

 


Da li ste znali da …

Evropski dan jezika podržava i koordinira Evropski centar za savremene jezike Savjeta Evrope? Vijeće Evrope je glavna organizacijaza zaštitu ljudskih prava na kontinentu. Od njegovih 47 država članica, 28 su istovremeno i članice Evropske unije.Činjenice i zabava

NOVO Imena mjesta

Zašto grad ili regija imaju svoje posebno ime? Otkrijte neka od fascinantnih porijekla imena mjesta u Evropi.

pogledajte stranicu 

Vaša državna kontakt tačkapogledajte stranicu Sami ocijenite svoje jezičke vještine

“Sami ocijenite svoje jezičke vještine” je alat koji Vam pomaže da procijenite svoj nivo znanja određenog jezika u skladu sa šest referentnih okvira opisanih u Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Ova igra se zasniva na CEFR-ovom alatu za samоocijenjivanje. Ovaj alat je razvio Evropski centar za moderne jezike Savjeta Evrope.
Počnite sada!

2018. godina je Evropska godina kulturnog naslijeđa

Kulturno naslijeđe Evropske unije je bogat i raznovrstan mozaik kulturnih i kreativnih izraza, našeg naslijeđa iz prethodnih generacija Evropljana i našeg naslijeđa za one koji dolaze. Saznajte vise