Јазичен квизЈазичен квиз

Генерални јазични прашања - Прашање #1

Прашање: Колку јазици се сметаат за автентични во Европа?

помалку од 100
100-200
200-300
300-400