Прославата на јазичната разновидност

Човечката состојба

Нашата планета има над шест милијарди луѓе кои зборуваат меѓу 6 000 и 7 000 различни јазици. Неколку јазици се зборувани од стотици милиони говорници, како што се Англиски или Кинески, но повеќето јазици се зборувани од само неколку илјади говорници. Всушност, 96% од светските јазици се зборувани од само 4% од луѓето. Европејците често се чувствуваат како нивниот континент да има исклучителен број на јазици, особено во споредба со Северна Америка или Австралија. Сепак, само 3% од вкупниот број во светот, околу 225 јазици, се автохтони во Европа. Повеќето од светските јазици се зборуваат во широка област на двете страни на екваторот - во југоисточна Азија, Индија, Африка и Јужна Америка. Многу Европејци мислат дека монојазичниот начин на живот е норма. Но помеѓу половина и две третини од населението во светот е двојазично, до одреден степен, и значителен број се повеќе-јазични. Плурилингуализмот е многу понормална човечка состојба од монолингуализмот. Разновидноста на јазиците и културите, како и во случај на био-диверзитетот, се повеќе се гледа како добра и убава работа сама по себе. Секој јазик има свој начин на гледање на светот и е производ на своја посебна историја. Сите јазици имаат свој посебен идентитет и вредност, и сите се подеднакво соодветни како начин на изразување за луѓето кои ги користат. Споредувајќи го степенот на кој децата учат да зборуваат, знаеме дека ниту еден јазик не е суштински потежок од било кој друг јазик.

Структурата на јазикот

Јазикот е произволен систем на звуци и симболи кој се користи за многу цели од страна на група на луѓе, главно за комуниција едни со други, да го изразат културниот идентитет, да се пренесат социјалните односи, како и да се обезбеди извор на задоволство (на пример, во литературата). Јазици се разликуваат едни од други во нивните звуци, граматика, речник, и шема во дискусиите. Но сите јазици се многу сложени креации. Јазиците се разликуваат во бројот на нивните звуци на самогласки и согласки, некаде броејќи помалку од десетина, па сè до над сто. Европските јазици се движат околу средната - од околу 25 такви звуци (на пример, во Шпанскиот јазик) до над 60 (на пример, во Ирскиот јазик). Азбуките ги одразуваат овие звуци со различни степени на точност: некои азбуки (на пример, Велшки) се многу редовни во начинот на кој тие ги симболизираат звуците, додека другите (на пример, Англиски) се прилично нередовни. Во рамките на граматиката, секој јазик се состои од неколку илјади точки за формирање зборови и реченици. Секој јазик има огромен речник на располагање да ги задоволи потребите на своите корисници - во случај на европските јазици, каде научниот и техничкиот речник е многу голем,  постојат неколку стотици илјади зборови и фрази. Индивидуалните говорници знаат и користат само мал дел од вкупниот речник на јазикот. Зборовите кои го користат образованите луѓе - нивниот активен речник - може да достигне околу 50.000 зборови, а зборовите кои ги знаат, но не ги користи - нивниот пасивен речник - е нешто поголем. Во секојдневниот говор, луѓето често употребуваат мал број на зборови, но со голема фреквенција. Се проценува дека 21-годишник веќе користи околу 50 милиони зборови. Живите јазици и култури постојано се менуваат. Луѓето влијаат едни на други преку начинот на кој тие зборуваат и пишуваат. Новите медиуми, како што е интернетот, им даваат на јазиците нови можности да растат. Јазици се секогаш во контакт едни со други, и влијаат едни на други на многу начини, особено со позајмување на зборови. Англиски, на пример, има во текот на вековите позајмено зборови од над 350 јазици, а европски јазици моментално позајмуваат многу зборови од Англискиот јазик.

Стекнување на јазици

Задачата за изучување на мајчинот јазик се постигнува во првите пет години од животот, иако одредени карактеристики на јазикот (како стекнување, односно проширување на речникот) продолжуваат на неодредено време. Јазикот се развива низ неколку фази. Во текот на првата година бебето стекнува широк спектар на звуци, од кои произлегува шемата на ритамот и интонацијата, а потоа самогласки и согласки. Веќе во првата година првите разбирливи зборови се кажуваат. Во текот на втората година следуваат комбинации од два збора што полека се развиваат во комбинации на три и четири збора. Три и четири годишните деца почнуваат да користат повеќе сложени реченици. Речник расте од околу 50 активни зборови на 18 месеци до неколку илјади зборови на петгодишна возраст. Мајчиниот јазик обично се опишува како прв научен или основен јазик на поединецот. Ова е јазикот кој луѓето го знаат најдобро, јазикот што го користат најчесто, или јазикот со кои тие најтесно се идентификува. Кај некои двојазични луѓе, два јазици се изучувале истовремено што е невозможно да се избери меѓу нив кој е "прв" или "втор" јазик. Кај повеќето двојазични испитаници, сепак, разликата е појасна, како што учењето на втор или трет јазик се одвива во училиште или подоцна во животот. Не постои апсолутна старосната граница над која е невозможно да научи друг јазик. Двојазичноста е комплексен феномен. Вообичаено се верува дека двојазичните луѓе имаат два еднакво развиени јазици; во реалноста, тие ретко прикажале рамнотежа помеѓу нивните два јазика. Друг мит е дека сите двојазични испитаници се исти во своите способности, но во реалноста постојат многу видови на двојазичност. Кај некои и двата јазици звучат како мајчин јазик, а други пак имаат силен странски акцент во едниот јазик. Некои може да читаат и на двата јазика, а други можат да го прават тоа само во едниот јазик. Некои претпочитаат да пишуваат само на еден јазик, додека на другиот може само да зборуваат. Двојазичноста носи разни бенефиции. Ги зголемува шанси за успешно учење на други јазици. На некој начин, изучувањето на трет јазик е олеснето после изучувањето на вториот. Двојазичните говорници, исто така, имаат предности во размислувањето: постојат докази дека тие прават побрз напредок отколку еднојазичните во одредени области на почетокот на когнитивниот развој и на многу начини се покреативни во нивните јазични вештини. Двојазичните говорници имаат голема предност што се во можност да комуницира со поширок спектар на луѓе. Бидејќи двојазичните испитаници имаат можност да искусат две или повеќе култури од поблизок аспект, нивната способност овозможува поголема чувствителност во комуникацијата и подготвеност за надминување на културните бариери и градење културни мостови. Исто така, постојат важни практични прашања: двојазичните испитаници имаат потенцијална економска предност, бидејќи поголем број на работни места станува достапни за нив. Исто така сè почесто е прифатено дека повеќејазичните компании имаат конкурентска предност над еднојазични компании.

Јазични семејства

Јазиците се поврзани едни со други како членови на едно семејство. Повеќето од јазиците на Европа можат да бидат групирани заедно, поради нивното заедничка потекло, како едно единствено, големо индо-европско јазично семејство. Семејствата во Европа со најголем број членови-јазици и најмногу говорници се германски, романски и словенски. Германското јазично семејство се состои од северна гранка вклучувајќи ги Дански, Норвешки, Шведски, Исландски и Фарски, како и западна гранка вклучувајќи ги Германски, Холандски, Фризиски, Англиски и Јидиш како нивни членови. Романското јазично семејство како членови ги вклучува Романски, Италијански, Корзикански, Шпански, Португалски, Каталонски, Очитански, Француски, Реторомански, Ладински и Сардиниски. Во Словенското јазично семејството припаѓаат јазиците како Руски, Украински, Белоруски, Полски, Лужичкосрпските, Чешки, Словачки, Словенечки, Српски, Хрватски, Македонски и Бугарски. Во рамките на Селтичкото семејство се Ирски, Шкотски Галски, Велшки, и Бретон, со активности за заживување на Корнски и Мански. Во Балтичкото семејство припаѓаат Латвиски и Литвански јазик. Одделни семејства со само еден член се Грчки, Албански и Ерменски. Баскиски е исклучителен случај, поради тоа што не припаѓаат на индо-европското семејство и неговото потекло е непознато. И други јазични семејства, исто така, имаат членови во Европа. Во северниот дел се наоѓаат Уралски јазици: Фински, Естонски, Унгарски, неколку Сáми јазици, како и други мали јазици во северните делови на Руската Федерација, како што Ингриски или Карелиски. Во југоисточниот дел наоѓаме претставници на Алтајско јазично семејството, вклучувајќи ги Турски и Азербејџански. Кавкаските јазици се зборуваат во релативно мала и компактна област меѓу Црното Море и Каспиското Море, и се состои од околу 40 членови, меѓу нив Грузиски и Абхазиски. Во Афро-азијатското семејство се вклучуваат Малтешки, Хебрејски и Берберски. Сите овие јазици користат малку од алфабетското писмо. Повеќето јазици го користат Римското (или латинското) писмо. Рускиот како и некои други словенски јазици ја користат Кирилица. Грчки, Јидиш, Ерменски и Грузиски имаат свои посебни скрипти. Не-европски јазици, но широко користени на европската територија вклучуваат Арапски, Кинески и Хинди, кои имаат свои посебни систем за пишување.

Јазиците на Европа

Проценките се разликуваат, но постојат околу 225 автохтони јазици. Петте јазици кои се зборуваат од страна на повеќето луѓе во Европа (по бројот на говорници како мајчин јазик) се Руски, Германски, Англиски, Француски и Италијански јазик. Но, повеќето европски земји работат рутински со неколку јазици. Исклучоци се малите држави како Лихтенштајн и Ватикан, но дури и на овие места постои значајни употреба на втор јазик. На Европската културна конвенција од 49 држави-членки има 41 официјален или национален јазик и други јазици со специјален статус. Повеќето земји имаат голем број на традиционално зборувани, односно малцински или регионални јазици. Руската Федерација има најголем број на јазици кои се зборуваат на нејзина територија, бројот варира 130-200 во зависност од критериумите. Некои регионални и малцински јазици имаат добиено официјален статус, на пример, Баскиски, Каталонски и Галициски во регионите на Шпанија во која се зборуваат. Велшкиот има заштитени јазичните права во Велика Британија, исто како Фризиски во Холандија и Сáми јазикот во Норвешка, Шведска и Финска. Поради приливот на мигранти и бегалци од целиот свет, Европа стана повеќе-јазична. Во Лондон, на пример, има повеќе од 300 јазици кои се зборуваат како мајчин јазик. Повеќето други поголеми градови, особено во Западна Европа, имаат 100-200 јазици кои се зборуваат како мајчин јазик во нивното училишно население. Најчестите јазици спаѓаат Арапски, Берберски, Турски, Курдски, Хинди, Пенжаби, и Кинески. Меѓутоа, многу од овие јазици се зборуваат од страна на мали малцинства и нивната иднина е под закана. Дневна, неформална, орална интеракција меѓу родителите и децата е од клучно значење за опстанокот на овие јазици. Експертите проценуваат дека во текот на овој век барем половина од светските јазици, а можеби и повеќе, ќе изумрат. Во рок од две генерации сите траги на еден јазик може да исчезнат ако децата веќе не растат со него. Причините за откажување јазик се разнолики, и вклучуваат физичко уништување (преку животната криза и болести) на една заедница или живеалиште, активен антагонизам на политички групи, и - најчеста причина - економската и културната доминација од страна на повеќе моќни и престижни јазици. Но, без оглед на причината, резултатот е ист: загуба за човештвото на уникатен ресурс. Преку работата на Советот на Европа, два значајни меѓународни инструменти стапија во сила во 1998 година. Европската повелба за регионални или малцински јазици е во сила во 22 * ​​земји-членки; Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства која вклучува некои одредби за јазиците на малцинствата, е во сила во 39 * земји-членки. Овие договори се важни во заштитата и промовирањето на јазичните богатство на Европа. (* Ратификации во 2007) На почетокот на 21 век сите европски граѓани живеат во повеќејазична средина. Во нивниот секојдневен живот граѓаните се среќаваат со многу различни јазици, како на пример во автобус или воз, преку телевизија, радио или весници, или состојките на производите во супермаркет. Постои потреба да се зголеми познавањето и разбирањето на разновидноста на јазиците на Европа и на факторите што влијаат на нивното одржување и раст. Постои потреба да се генерира поголем интерес и љубопитност за јазици. Постои потреба за подобрување на јазични толеранција во рамките на и помеѓу народите. Овие се само некои од целите на настанот Европска Година на Јазиците 2001, кој беше организиран од Советот на Европа и Европската Унија. Во пресрет на крајот на настанот, Комитетот на Министри на Советот на Европа одлучи да го прогласи Европскиот Ден на Јазиците да се слави на 26 септември секоја година, со слични цели.