en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Animal sounds

 

 Download all cards

 If you wish to print the cards please use the print file
Факти за јазиците
Јазични занимливости
Прашања за знаковен јазик
Само-проценете ги вашите јазични способности
Јазични богатства
Зборувај ми!
Животински звуци
Јазичен Квиз
Уникатни зборови
Познатите зборуваат
Здраво
Палиндроми
Хомоними
Игра - Меморија
Најдолги зборови
Брзозборки
Идиоми
Испрати карта Игра на знаковен
Sign language
game