Faktid keelte kohta

Kas teadsite et...?

01 Maailmas on 6000 kuni 7000 keelt. Neid räägib 7 miljardit inimest, kes elavad 189 iseseisvas riigis.

02 Euroopas kõneldakse ligi 225 põliskeelt - see on ligikaudu 3% kõikidest maailma keeltest.

03 Suuremat osa maailma keeltest kõneldakse Aasias ja Aafrikas.
 

04 Vähemalt pool maailma elanikkonnast on kaks- või mitmekeelne.
 

05 Oma igapäevaelus puutuvad eurooplased võõrkeeltega kokku järjest enam. Euroopa elanike hulgas on vaja tõsta huvi võõrkeelte vastu.

06 Paljudes keeltes on 50 000 või enam sõna, kuid üksikkõnelejad teavad ja kasutavad tavaliselt ainult osa kogu sõnavarast: igapäevavestlustes kasutavad inimesed mõndsada sõna.

07 Keeled on üksteisega pidevalt kontaktis ja mõjutavad üksteist mitmel moel: inglise keel on ajalooliselt laenanud sõnu ja väljendeid mitmetest teistest keeltest, nüüd laenavad paljud Euroopa keeled sõnu inglise keelest.

08 Esimese eluaasta jooksul toovad lapsed kuuldavale suure hulga häälitsusi; umbes ühe aasta vanuselt hakkavad moodustama esimesi arusaadavaid sõnu; umbes kolmeaastaselt oskab laps moodustada keerukamaid lauseid; viieaastane laps valdab mitut tuhandet sõna.

09 Reeglina on emakeel see, mida kõige paremini teatakse ja kõige enam kasutatakse. Kuid on ka täiuslikult kakskeelseid inimesi, kes räägivad kahte keelt võrdselt hästi. Tavaliselt ei ole kakskeelsete inimeste keeled küll täpselt samal keeleoskuse tasemel.

10 BKakskeelsusega kaasnevad mitmed eelised: see muudab lisakeelte õppimise lihtsamaks, täiustab mõtlemisprotsessi ning edendab kontakte teiste inimeste ja nende kultuuridega.

11 Kakskeelsus ja mitmekeelsus toovad kaasa ka majanduslikku kasu: mitut keelt kõnelejate tööleidmise võimalused on paremad ning mitmekeelsed ettevõtted on konkurentsivõimelisemad.

12 Keeled on üksteisega suguluses nagu perekonnaliikmed. Suurem osa Euroopa keeli kuulub suurde indoeuroopa keelkonda.

13 Suurem osa Euroopa keeli kuulub kolme suuremasse rühma: germaani, romaani ja slaavi.

14 Germaani keelte hulka kuuluvad näiteks taani, norra, rootsi, islandi, saksa, hollandi, inglise ja juudi keel.

15 Romaani keelte hulka kuuluvad näiteks itaalia, prantsuse, hispaania, portugali ja rumeenia keel.

16 Slaavi keeled on vene, ukraina, valgevene, poola, tšehhi, slovaki, sloveeni, serbia, horvaadi, makedoonia, bulgaaria jt.

17 Suurem osa Euroopa keeli kasutab ladina tähestikku. Mõned slaavi keeled kasutavad kirillitsat. Kreeka, armeenia, gruusia ja juudi keelel on oma tähestik.

18 Enamikus Euroopa riikides on mitmeid piirkondlikke või vähemuskeeli – mitmetele neist on antud ametlik staatus.

19Euroopas kõige enam kõneldavad mitte-Euroopa päritolu keeled on araabia, hiina ja hindi keel. Kõigil neil on oma kirjasüsteem.

20 Selgelt kõige rohkem erinevaid kõneldavaid keeli on Venemaal (148 miljonit elanikku): olenevalt kriteeriumidest 130 kuni 200.

21 Immigrantide ja põgenike sisserände tõttu on Euroopast saanud suures osas mitmekeelne piirkond. Juba ainuüksi Londonis räägitakse ligi 300 keelt (araabia, türgi, kurdi, berberi, hindi, punjabi jt).

Nüüd, kui olete nii palju teada saanud - miks mitte panna oma teadmised proovile meie viktoriinis?