Hvad er Den Europæiske Sprogdag?

Det Europæiske Sprogår 2001, der blev organiseret i et samarbejde mellem Europarådet og EU, havde succes med at involvere millioner af mennesker på tværs af de 45 deltagende lande. Sprogårets aktiviteter hyldede den sproglige mangfoldighed i Europa og fremmede sproglæring.

Efter successen med sprogåret besluttede Europarådet, at Den Europæiske Sprogdag skal fejres hvert år den 26. september. De generelle målsætninger for Den Europæiske Sprogdag er:

  1. At gøre offentligheden opmærksom på vigtigheden af at lære sprog og mangfoldiggøre udbuddet af sprog, der læres, med det formål at øge flersprogethed og interkulturel forståelse;

  2. At fremme den rige sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa, som skal bevares og styrkes;

  3. At opfordre til livslang sproglæring både i og uden for uddannelsessystemet, hvad enten formålet er studie- eller arbejdsrelateret, knyttet til mobilitet eller til fornøjelse og udvekslinger

26. september 2011 markerede 10 års jubilæet for Den Europæiske Sprogdag, som blev fejret i Europarådet og de 46 medlemsstater.
 

Hvem er målgruppen for Den Europæiske Sprogdag?

Europarådet håber, at denne dag vil blive fejret af både myndighederne i medlemsstaterne og potentielle partnere på følgende plan:

  • Blandt beslutningstagere (for eksempel i form af særlige tiltag eller sprogpolitiske diskussioner);
  • Blandt offentligheden (fokusering på de overordnede målsætninger for dagen, heriblandt vigtigheden af livslang sproglæring - der kan påbegyndes i alle aldre - på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser mm);
  • I den frivillige sektor (særlige aktiviteter arrangeret af og/eller for NGO’er, foreninger, foretagender mm).