Waarom is er de Europese Dag van de Talen?

Er zijn nooit meer mogelijkheden geweest om te werken of studeren in een ander Europees land, maar gebrek aan taalvaardigheid voorkomt dat veel mensen die mogelijkheden benutten.

Door globalisering en internationale bedrijfsovernamen hebben burgers steeds meer behoefte aan vreemde taalvaardigheden, om zo ook effectief te kunnen werken in hun eigen land. Alleen Engels is tegenwoordig niet meer genoeg.

Europa barst van de talen - er zijn meer dan 200 Europese talen en daarnaast worden er nog veel meer talen gesproken door burgers die oorspronkelijk uit andere werelddelen komen. Het is een belangrijke bron die moet worden erkend, gebruikt en gekoesterd.

Talen leren levert veel voordelen op voor zowel jong als oud - je bent nooit te oud om een nieuwe taal te leren en om van de kansen die dat oplevert te genieten. Zelfs als je slechts een paar woorden uit een taal weet, stelt dit je in staat om nieuwe vrienden en/of contacten te maken

Talen van anderen leren helpt ons niet alleen elkaar beter te verstaan, maak ook beter te begrijpen, zo kunnen we onze culturele verschillen links laten liggen.

Het doel

Talenkennis is een noodzaak en een recht voor iedereen - dat is een van de belangrijkste boodschappen van de Europese Dag van de Talen.

De algemene doelstellingen zijn het bewustzijn verhogen van:

  • Europa's rijke taaldiversiteit, die moet worden onderhouden en versterkt;
  • De noodzaak tot variatie in de talen die mensen leren (inclusief het leren van minder gebruikte talen), dat vergroot vervolgens meertaligheid;
  • De behoefte voor mensen om een zekere vaardigheid in twee of meer talen te ontwikkelen, zodat ze bij kunnen dragen aan het democratisch burgerschap in Europa.

...Het comité van ministers besloot dat de Europese Dag van de Talen elk jaar op 26 september gevierd zou moeten worden. Het comité adviseerde dat de dag flexibel en op lokaal niveau georganiseerd zou moeten worden, om zo tegemoet te komen aan de eisen en middelen van de lidstaten en zij zo beter hun eigen aanpak konden bepalen. Het comité besloot eveneens dat er elk jaar een gemeenschappelijk thema zou komen. Het comité van ministers nodigde de Europese Unie uit om samen met de Raad van Europa aan dit initiatief deel te nemen. Het is te hopen dat de dag gevierd kan worden met de samenwerking van alle belanghebbende partijen.


Besluit van het comité van ministers in de raad van europa, Strasbourg (776de bijeenkomst – 6 december 2001)