EDL.ECML.AT/JOKEBOOK

Големата повеќејазична книга со шеги (или Направи да се насмеам!)

На колку јазици можете да насмеете некого? Чувството за хумор и она што некому му е забавно често се смета дека се под влијание на јазикот што таа личност го зборува и нивното културно потекло. Со цел да провериме дали тоа навистина е така, и во време кога немаше многу за смеење, ве покануваме да ни ги испратите вашите најдобри шеги. Шегите може да бидат на вашиот јазик/јазици што го учите - најважно е да се смешни! Секако, тие можат да бидат поврзани со јазикот, прилагодливи на различни јазици, но примарниот критериум е да се забавни!

Поднесете ја вашата омилена шега! Ако вашата шега помине покрај многу строго жири (составено од поединци кои не се смеат многу!), вашата шега може да биде избрана за да се најде во „најдобрата досега (или само можеби!) повеќејазична книга со шеги“ што ќе биде објавена по ЕДЈ.

 Иницијатива 
Големата повеќејазична книга со шеги (или Направи да се насмеам!)

На колку јазици можете да насмеете некого? Поднесете ја вашата омилена шега! Ако вашата шега помине покрај многу строго жири (составено од поединци кои не се смеат многу!), вашата шега може да биде избрана за да се најде во „најдобрата досега (или само можеби!) повеќејазична книга со шеги“ што ќе биде објавена по ЕДЈ.

Погледни ја страницата

Вака функционира

  1. Шегите можат да бидат поврзани со јазикот, прилагодливи на различни јазици или едноставно смешни за секого – без разлика од каде доаѓаат или на коj јазик!
  2. Расистички, националистички или непристојни шеги нема да се објавуваат.

Среќно и забавувајте се!

Поднесете ја вашата шега овде