Avropa Dilləri Gününü bizimlə qeyd edin!

Avropa boyunca Avropa Şurasının 47 dövlət ölkəsinin təmsil etdiyi 800 milyon avropalı hər bir yaşda, istər məktəbdə, istərsə də məktəbdən kənarda daha çox dil öyrənməyə təşviq edilməkdədirlər. Linqvistik müxtəlifliyin yüksək mədəniyyətlərarası anlaşmaya nail olmağın əsas aləti və bizim qitənin zəngin mədəni irsinin əsas elementi olduğuna inanaraq, Avropa Şurası bütün Avropada çoxdilliliyi dəstəkləyir. 
Avropa Dilləri Günü Avropa Şurasının (Strazburq) təşəbbüsü ilə 2001-ci ildən etibarən hər il  sentyabrın 26-da qeyd olunur.

Fəaliyyətlər

The EDL language challenges


This year we are inviting everyone to participate in a language challenge around the European Day of Languages! 
The 51 challenges contained within the handbook encourage learners to go a little outside their comfort zone and take advantage of the plentiful opportunities available to practice or learn more about a language beyond a classroom context. Find out more

EDL Köynək müsabiqəsi


Send us your design/image/graphic and have your layout on the official EDL T-ShirtFind out more
Və ya sadəcə olaraq ADG-nin rəsmi  Köynəyini almaq.

NEW Which language is it?

We all know this situation: on a bus, in a café, on the street we hear two people talking in a foreign language. And we wonder what language it is. Let's do some training here and next time this happens to you you will easily recognise it!
 
View page


Newest Events

26/9/2019 - 26/9/2019
CZ
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida
25/9/2019 - 26/9/2019
RO
Colegiul Mihai Eminescu Bacău
22/9/2019 - 27/9/2019
IT
Scuola Media Leonardo Da Vinci
23/9/2019 - 24/9/2019
HR
Stadt- und Universitätsbibliothek Osijek, Österreichische Bibliothek, Museum Slawonien
26/9/2019 - 26/9/2019
PL
centrum miasta
26/9/2019 - 26/9/2019
IT
Parco Belloluogo

View all events


Siz bilirdinizmi…

Avropa Dilləri Günü Avropa Şurasının Avropa Müasir Dillər Mərkəzi tərəfindən dəstəklənir və koordinasiya edilir? Avropa Şurası Avropanın aparıcı insan hüquqları təşkilatıdır. Bura 47 üzv dövlət daxildir ki bunların da 28-i Avropa Birliyinin üzvüdür. Dil bacarıqlarınızı özünüz qiymətləndirin

The 'Self-evaluate your language skills' tool helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Start now!

2019 - International Year of Indigenous Languages

Languages play a crucial role in the daily lives of people, not only as a tool for communication, education, social integration and development, but also as a repository for each person’s unique identity, cultural history, traditions and memory. But despite their immense value, languages around the world continue to disappear at an alarming rate.With this in mind, the United Nations declared 2019 The Year of Indigenous Languages (IY2019) in order to raise awareness of them, not only to benefit the people who speak these languages, but also for others to appreciate the important contribution they make to our world’s rich cultural diversity. More information