EDL.ECML.AT/LANGUAGESINMYCLASSROOM

Please define Settings first

Editor's choice (46 posters we really liked)

Poster 2023

All 1900 entries

Please click onto the poster to see a new one!

Poster 2023
Koolidele suunatud algatuse mõte on luua põnev ja pilkupüüdev plakat, mis peegeldab ühes klassis või koolis esindatud keeli. Need võivad olla nii keeled, mida koolis õpitakse, kui ka keeled, mida õpilased räägivad.
  • Saada meile oma plakati foto või PDF-fail, et saaksime selle lisada Euroopa keeltepäeva kodulehele. Viis parimat plakatit saavad väikesed auhinnad!
Näitame rõõmuga kogu maailmale klasside ja koolide keelelist mitmekesisust, et rõhutada keelte olulisust meie koolides. Plakatid lisatakse keeltepäeva kodulehele eraldi galeriina. Kodulehele pannakse kõik plakatid, mis juhiseid järgivad.

By presenting the posters on our website, we aim to raise awareness of the diverse linguistic backgrounds of students, encourage cultural exchange, and foster an atmosphere of respect for every language and its speakers. Let's come together on the European Day of Languages to celebrate the languages that enrich our classrooms, schools, and communities! Plakatite lisamisega kodulehele soovime me tõsta teadlikkust õpilaste mitmekesistest keelelistest taustadest, toetada kultuuridevahelist mõistmist ning väljendada austust kõigi keelte ja nende kõnelejate vastu. Tähistame Euroopa keeltepäeval kõiki keeli, mis rikastavad meie klasse, koole ja kogukondi!

Tähtaeg: 15. oktoober 2023. a

Please define Settings first