EDL.ECML.AT/LANGUAGESINMYCLASSROOM

Please define Settings first

Editor's choice (46 posters we really liked)

Poster 2023

All 1900 entries

Please click onto the poster to see a new one!

Poster 2023
Maidir leis an tionscnamh atá dírithe go sonrach ar scoileanna, is é an smaoineamh póstaer cruthaitheach agus tarraingteach a chruthú a léiríonn na teangacha atá i do sheomra ranga nó i do scoil. D'fhéadfadh na teangacha atá á bhfoghlaim agat agus na teangacha atá á labhairt ag do chomhscoláirí a bheith san áireamh anseo.
  • Seol chugainn grianghraf nó PDF den phóstaer atá deartha agat le bheith le feiceáil ar shuíomh gréasáin EDL. Bronnfar duaiseanna beaga ar na 5 iontráil is cruthaithí!
Tá an-áthas orainn an éagsúlacht teanga a thaispeáint laistigh de do rang/scoil agus béim a chur ar luach na dteangacha inár n-institiúidí oideachais. Taispeánfar an saothar ealaíne i ngailearaí tiomnaithe ar shuíomh gréasáin EDL. Cuirfear gach póstaer atá de réir na dtreoirlínte ar taispeáint.

Tríd na póstaeir a thaispeáint ar ár suíomh gréasáin, tá sé mar aidhm againn feasacht a mhúscailt ar chúlraí teangeolaíocha éagsúla na scoláirí, malartú cultúrtha a spreagadh, agus atmaisféar measa ar gach teanga agus ar a lucht labhartha a chothú. Tagaimis le chéile ar Lá Eorpach na dTeangacha chun ceiliúradh a dhéanamh ar na teangacha a shaibhríonn ár seomraí ranga, scoileanna, agus pobail!

Spriocdháta: 15 Deireadh Fómhair 2023

Please define Settings first