EDL.ECML.AT/LANGUAGESINMYCLASSROOM

Please define Settings first

Editor's choice (46 posters we really liked)

Poster 2023

All 1900 entries

Please click onto the poster to see a new one!

Poster 2023
W przypadku inicjatywy skierowanej specjalnie do szkół chodzi o stworzenie kreatywnego i przyciągającego wzrok plakatu, który odzwierciedla języki obecne w klasie lub szkole. Może to obejmować zarówno języki, których się uczysz, jak i języki, którymi posługują się twoi koledzy i koleżanki z klasy.
  • Prześlij nam zdjęcie lub plik PDF zaprojektowanego przez siebie plakatu, który zostanie umieszczony na stronie internetowej EDJ. 5 najbardziej kreatywnych zgłoszeń otrzyma nagrody!
Cieszymy się, że możemy pokazać różnorodność językową w twojej klasie/szkole i podkreślić wartość języków w naszych instytucjach edukacyjnych. Prace będą wyświetlane w specjalnej galerii na stronie internetowej EDJ. Wszystkie plakaty zgodne z wytycznymi zostaną zaprezentowane.

Prezentując plakaty na naszej stronie internetowej, chcemy zwiększyć świadomość na temat różnorodnych środowisk językowych uczniów i uczennic, zachęcić do wymiany kulturowej i wspierać atmosferę szacunku dla każdego języka i jego użytkowników. Świętujmy razem Europejski Dzień Języków, aby uczcić języki, które wzbogacają nasze klasy, szkoły i społeczności!

Termin: 15 października 2023 r.

Please define Settings first