EDL.ECML.AT/LANGUAGESINMYCLASSROOM

Please define Settings first

Editor's choice (46 posters we really liked)

Poster 2023

All 1900 entries

Please click onto the poster to see a new one!

Poster 2023
Za inicijativu koja je posebno usmjerena na škole, ideja je stvoriti kreativan i privlačan poster koji odražava jezike prisutne u tvojoj učionici ili školi. To mogu da budu jezici koje učiš i jezike koje pričaju tvoji vršnjaci.
  • Pošalji nam sliku ili PDF postera koji si dizajnirao/la za EDJ veb stranicu. Pet najkreativnijih učesnika će biti simbolično nagrađeni!
Zadovoljstvo nam je da prikažemo jezičku različitost u tvom odjeljenju/školi i da naglasimo vrijednost jezika u našim obrazovnim ustanovama. Posteri će biti izloženi u posebnoj galeriji na EDJ veb stranici. Svi posteri koji se pridržavaju smjernica će biti izloženi.

Prikazivanjem postera na našoj veb stranici želimo da dignemo svijest o različitom jezičkom porijeklu učenika, ohrabrimo kulturnu razmenu, i njegujemo atmosferu poštovanja prema svakom jeziku i njegovim govornicima/cama. Udružimo se na Evropski dan jezika da proslavimo jezike koji obogaćuju naše učionice, škole i zajednice!

Rok za prijavu: 15. oktobar 2023.

Please define Settings first