EDL.ECML.AT/LANGUAGESINMYCLASSROOM

Please define Settings first

Editor's choice (46 posters we really liked)

Poster 2023

All 1900 entries

Please click onto the poster to see a new one!

Poster 2023
För det här initiativet, som riktar sig särskilt till skolor, är tanken att skapa en kreativ och iögonenfallande affisch som speglar språken som finns i ditt klassrum eller på din skola. Det kan inkludera både de språk som du håller på att lära dig och de språk som dina klasskompisar talar.
  • Skicka oss ett foto eller en pdf av den affisch du har skapat för Europeiska språkdagens hemsida. De 5 mest kreativa affischerna kommer att få små priser.
Vi är glada över att kunna uppmärksamma den språkliga mångfalden i din klass/på din skola och understryka värdet av att kunna språk i våra utbildningsinstitutioner. Kreationerna kommer att visas upp i ett särskilt galleri på Europeiska språkdagens hemsida. Alla affischer som följer riktlinjerna kommer att visas upp.

Genom att visa upp affischerna på vår hemsida vill vi uppmärksamma mångfalden i elevers språkliga bakgrund, uppmuntra kulturellt utbyte och främja en stämning av respekt för varje språk och dess talare. Låt oss samlas på Europeiska språkdagen för att fira språken som berikar våra klassrum, skolor och samhällen.

Sista inlämningdatum: 15 oktober 2023

Please define Settings first