en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Bí páirteach i gceiliúradh Lá Eorpach na dTeangacha!

Is tionscnamh de chuid na Comhairle Eorpaí i Strasbourg é Lá Eorpach na dTeangacha. Ceiliúrtar é ar an 26 Meán Fómhair gach bliain ó 2001.

Chun an lá a cheiliúradh cuirtear imeachtaí gníomhaíochtaí do pháistí le páistí, cláir teilifíse agus raidió, ranganna teanga agus comhdhálacha. Tugtar cead a gcos d’údaráis náisiúnta agus do na comhpháirtithe éagsúla chun gníomhaíochtaí a eagrú. Iarrann an Chomhairle Eorpach ar na tíortha rannpháirteacha "Teagmhálaithe Baile" a ainmniú chun go ndéanfaidh siad comhordú ag an leibhéal náisiúnta ar na himeachtaí a eagraítear don lá i ngach tír.

Participate in the OFFICIAL 2018 T-SHIRT CONTEST  ! view details

Order your 2017 European day of Languages T-SHIRT  ! view details

Spreagtar 800 milliún Eorpach a bhfuil ionadaíocht acu i 47 mballstát de chuid na Comhairle Eorpaí le tuilleadh teangacha a fhoghlaim, is cuma cén aois iad agus is cuma an ar scoil nó lasmuigh di. Is deimhin leis an gComhairle Eorpach go gcuireann éagsúlacht teanga tuiscint idirchultúrtha chun cinn agus gur cuid thábhachtach d’oidhreacht shaibhir chultúrtha na hEorpa í. Dá bhrí tá ilteangachas á chur chun cinn ag an gComhairle fud fad na hEorpa.

LÁ GO DTÍ

LET 2017


Eolas faoin Lá

Cad is Lá Eorpach na dTeangacha ann?
• Cén fáth a cheiliúrtar Lá Eorpach na dTeangacha?

Bí páirteach

Cé a ghlacfaidh páirt?
Conas a ghlacfar páirt?

Eolas teanga & spraoi


Find out more...

Imeachtaí LET


Find out more...

Muinteoirí

Materials for
the Day.
Find out
more...

Déan féinmheasúnú ar do scileanna teanga

Find out more...

Language Trivia

Find out more...

Tráth na gCeist faoi Theangacha


Find out more...

Sign Language Game

Find out more...

EDL 2016EDL web page by the European Commission
in all languages of the EU


Newest Events

pl 26/9/2017 - 30/9/2017
Language Day: The main University building, ul. Strzegomska 55, Wroclaw, Poland
ca 26/9/2017 - 29/9/2017
Celebration: St. Aidan CS
sk 25/9/2017 - 15/10/2017
Other activity: Slovakia and online
gb 25/9/2017 - 29/9/2017
Celebration: Larbert High School
de 20/9/2017 - 27/9/2017
Show/Theatre: Various / touring Theatre Company