en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Bí páirteach i gceiliúradh Lá Eorpach na dTeangacha!

Is tionscnamh de chuid na Comhairle Eorpaí i Strasbourg é Lá Eorpach na dTeangacha. Ceiliúrtar é ar an 26 Meán Fómhair gach bliain ó 2001.

Eolas faoin Lá

Cad is Lá Eorpach na dTeangacha ann?
• Cén fáth a cheiliúrtar Lá Eorpach na dTeangacha?

Bí páirteach

Cé a ghlacfaidh páirt?
Conas a ghlacfar páirt?

Eolas teanga & spraoi


Find out more...

Imeachtaí LET


Find out more...

Muinteoirí

Materials for
the Day.
Find out
more...

Déan féinmheasúnú ar do scileanna teanga

Find out more...

Language Trivia

Find out more...

Tráth na gCeist faoi Theangacha


Find out more...

Sign Language Game

Find out more...

Chun an lá a cheiliúradh cuirtear imeachtaí gníomhaíochtaí do pháistí le páistí, cláir teilifíse agus raidió, ranganna teanga agus comhdhálacha. Tugtar cead a gcos d’údaráis náisiúnta agus do na comhpháirtithe éagsúla chun gníomhaíochtaí a eagrú. Iarrann an Chomhairle Eorpach ar na tíortha rannpháirteacha "Teagmhálaithe Baile" a ainmniú chun go ndéanfaidh siad comhordú ag an leibhéal náisiúnta ar na himeachtaí a eagraítear don lá i ngach tír.

Participate in the OFFICIAL 2018 T-SHIRT CONTEST  ! view details

Order your 2017 European day of Languages T-SHIRT  ! view details

Spreagtar 800 milliún Eorpach a bhfuil ionadaíocht acu i 47 mballstát de chuid na Comhairle Eorpaí le tuilleadh teangacha a fhoghlaim, is cuma cén aois iad agus is cuma an ar scoil nó lasmuigh di. Is deimhin leis an gComhairle Eorpach go gcuireann éagsúlacht teanga tuiscint idirchultúrtha chun cinn agus gur cuid thábhachtach d’oidhreacht shaibhir chultúrtha na hEorpa í. Dá bhrí tá ilteangachas á chur chun cinn ag an gComhairle fud fad na hEorpa.

Newest Events

bg 23/10/2017 - 30/11/2017
Exposition: Sofia, Metropolitan (Stolichna) Public Library
it 29/9/2017 - 30/9/2017
Fair: Salone Tartara
be 29/9/2017 - 29/7/2017
Conference: VAC Ghent
dk 27/9/2017 - 13/10/2017
Exposition: EDIC Struer
gb 27/9/2017 - 27/6/2017
Fair: Dalziel High School