Festoni me ne Ditën Europiane të Gjuhëve!

Me iniciativën e Këshillit të Europës në Strazburg, duke filluar nga viti 2001 në çdo 26 shtator festohet Dita Europiane e Gjuhëve.

Rreth Ditës

Çfarë është Dita Europiane e Gjuhëve?
• Pse një Ditë Europiane për Gjuhët?

Merr pjesë

Kush mund të marrë pjesë?
Si të marrim pjesë?

Fakte dhe argëtim


Shfaq më shumë...

Veprimtaritë e DEGJ


Shfaq më shumë...

Mësues

Materials for
the Day.
Shfaq më
shumë...

Vetëvlerësoni aftësitë tuaja gjuhësore

Shfaq më shumë...

Language Trivia

Shfaq më shumë...

Kuizi gjuhësor!


Shfaq më shumë...

 

Sign Language Game

Shfaq më shumë...

Me rastin e kësaj Dite organizohen veprimtari të shumta në mbarë Europën : veprimtari për dhe me fëmijët, programe radiofonike dhe televizive, orë të hapura gjuhësore dhe konferenca. Autoriteteve kombëtare dhe partnerëve të ndryshëm u lihet dorë e lirë të organizojnë veprimtari të larmishme. Për të koordinuar veprimtaritë e organizuara në shkallë kombëtare Këshilli i Europës u ka kërkuar vendeve pjesëmarrëse të caktojnë "personat lehtësues kombëtarë" për këtë Ditë.

Deklarata e Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës, Z. Thorbjørn Jagland

 “Këtë vit Dita Europiane e Gjuhëve promovon risi në mësimdhënien dhe nxënien e gjuhëve. Kjo na siguron mundësinë perfekte për të theksuar vlerat e mëdha të larmisë kulturore të Europës. Kombet e Europës janë përherë e më të fortë dhe më të begatë kur janë të hapur, të gatshëm për të përqafuar mënyra të tjera të jetës dhe kur i mirëpresim ata që mund të kontribuojnë në shoqëritë tona. Duke u mbledhur për të festuar së bashku shumëllojshmërinë e gjuhëve të folura nëpër komunitetet tona, ne mund të përcjellim mesazhin e fuqishëm se Europa është me të vërtetë shumëgjuhëshe ku të gjitha prejardhjet gjuhësore janë të mirëpritura dhe ku secila mund të ketë një zë të barabartë. Qindra veprimtari janë organizuar nga shkollat, universitetet dhe institucionet kulturore për të shënjuar ditën. Unë dëshiroj të dërgoj urimet e mia më të mira për të gjithë pjesëmarrësit."Participate in the OFFICIAL 2018 T-SHIRT CONTEST  ! view details

Order your 2017 European day of Languages T-SHIRT  ! view details

800 milionë europianë në mbarë Europën, të cilët përfaqësojnë 47 vendet anëtare të Këshillit të Europës, inkurajojnë mësimin e sa më shumë gjuhëve, në çdo moshë, brenda dhe jashtë shkollës. Të bindur se diversiteti gjuhësor është një mjet për të arritur një mirëkuptim më të madh ndërkulturor dhe një element kyç në trashëgiminë e pasur kulturore të kontinentit tonë, Këshilli i Europës e promovon shumëgjuhësinë në mbarë Europën.

Fletëpalosjen


Shkarko fletëpalosjen

Newest Events

gr 25/9/2017 - 27/10/2017
Language Day: 88th Primary School of Thessaloniki
gr 25/9/2017 - 27/10/2017
Language Day: 88th Primary School of Thessaloniki
ch 26/9/2017 - 7/10/2017
Celebration: Nyon - Suíça
lv 15/9/2017 - 30/8/2017
Exposition: Rīga, Aviācijas iela 15
lv 21/9/2017 - 30/9/2017
Competition/Tournament: viktorīna noris mājaslapā www.valoda.lv