tumblr analytics

Oslávte s nami Európsky deň jazykov!


Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Fakty o jazykoch
a zábava

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.
 

Pri príležitosti EDJ sa v Európe koná celá škála rôznych podujatí: aktivity pre deti, televízne a rozhlasové programy, vyučovanie jazykov a konferencie. Vnútroštátne organizácie a rôzni partneri dostali pri organizácii aktivít voľnú ruku. Rada Európy žiada zapojené krajiny, aby menovali "národnú kontaktnú osobu" pre EDJ, prostredníctvom ktorej bude koordinovať aktivity organizované na vnútroštátnej úrovni.

  Search
#coeEDL

  New events

pl 26/9/2014 - 9/1/2015
School project: school building/classrooms
fr 15/12/2014 - 19/12/2014
Language Week: Collège Louis Blériot
it 26/11/2014 - 28/11/2014
Language festival: Consiglio Regionale of the Calabria Region
pt 25/9/2014 - 26/9/2014
Quiz/Game: Escola de Formação Turística e Hoteleira
gr 26/9/2014 - 21/10/2014
School project: Pythagorion Highschool, Samos